HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účelová investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2022

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byla vyhlášena nová výzva pro podání žádosti o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022. 

 

JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
nedílnou součástí výzvy jsou také její následující přílohy:
- technické podmínkyCAS 20/4000/240 - S2R,
- technické podmínky CAS 30/9000/540 - S3VH,
- přístupová smlouva k rámcové dohodě.

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 25. října 2021 a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf.
Činnost portálu bude ukončena dne 25. listopadu 2021 v 23:59 hodin.

Ke všem žádostem v PORTÁLU je nezbytné přiložit také veškeré přílohy podle čl. 5 odst. 5 výzvy, jedná se o:
- kopii dokumentu prokazujícího zřízení účtu u ČNB,
- "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři,
- rozhodnutí orgánu obce o přistoupení k rámcové smlouvě,
- elektronicky podepsanou přístupovou smlouvu podle následujícho vzoru,
- kopii osvědčení o registraci vozidla (nepovinná příloha).

Přílohy "Zdůvodnění nezbytnosti akce" a přístupová smlouva musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Přístupová smlouva k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za obec a při podpisu nesmí být uzamčena, aby mohla být následně podepsána za stát (text přístupové smlouvy je uveden v příloze č. 4 této výzvy a tvoří nedílnou součást výzvy JSDH_V4_2022).


Zveřejňujeme také informace pro vyplnění žádosti.

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podepsat elektronicky osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace a zaslat datovou schránkou včetně všech příloh do 25. listopadu 2021 na Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS kraje“).
ID datové schránky HZS kraje: dz4aa73.


por. Ing. Jiří Pytlík
Oddělení IZS

vytisknout  e-mailem