HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Topná sezóna začíná

Teploty klesají a v některých domácnostech se již začíná topit. S topnou sezónou se však zvyšuje i riziko požárů, jejichž příčinou jsou neudržované komíny a kotle. V uplynulé topné sezóně (1.10. 2020 – 31. 3. 2021) jsme zasahovali u 68 požárů, které měly souvislost s komíny. Každoročně dochází u těchto událostí ke zraněním a milionovým škodám. 

Tyto typy požárů jsou nebezpečné tím, že se mohou rozšířit z komínu i do dalších prostor domu a způsobit tak značné škody na majetku a samozřejmě ohrozit obyvatele domu na životě. Po požáru komínu nelze tento ihned používat, což je v zimě pro domácnost nepříjemné.

Informace k čištění, kontrolám a revizím jsou zakotveny v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Základní lhůty pro čištění spalinové cesty spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Zákon o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést svépomocí.

Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem. 

O provedené kontrole je oprávněná osoba (kominík) povinná vydat do 10 pracovních dnů písemnou zprávu, kterou majitel nebo provozovatel spalinové cesty prokazuje splnění stanovené povinnosti. V případě nedodržení povinností stanovených v souvislosti s používáním spalinových cest, hrozí majiteli nebo provozovateli sankční postih v případě fyzických osob až do výše 10 tis. Kč a v případě vzniku požáru až do výše 25 tis. Kč. 

V případě právnických a podnikajících fyzických osob může být udělena sankce až do výše 100 tis. Kč

Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál a požár ohlásit na tísňovou linku 150 případně 112. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek.

Při používání spotřebičů paliv je potřeba především dodržovat návod výrobce, který řeší správné umístění a připojení spotřebiče. Stanovuje používání předepsaného paliva a informuje o možných nebezpečích při používání.

TOPTE, JAK SE MÁ – používejte pouze topiva určená pro daná topidla, nezapalujte oheň pomocí vysoce hořlavých látek, netopte odpady, neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby na bezpečné místo.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST – udělejte vše pro to, aby u vás doma nevznikl požár, instalujte autonomní hlásiče požáru, vybavte domov funkčními jednoduchými hasebními prostředky, jako jsou hasicí sprej nebo přenosný hasicí přístroj.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ – udržujte dobrý technický stav zařízení včetně rozvodů elektrické energie, plynu, topidel, stejně tak pravidelně kontrolujte stav elektrických spotřebičů, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd. Když opouštíte domov nebo jedete na dovolenou, vypněte elektrické spotřebiče i ze zásuvky, uhaste otevřený oheň a vypněte přívod vody.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ – v případě požáru oceníte, že budete z hořícího domu moct rychle utéct a zachránit své děti nebo starší členy rodiny. Kromě evakuace je prostor potřeba i pro případné vedení hasebního zásahu.

Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy si lidé včas nevšimnou kouře. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Již dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná!  Zde dokáží svou nezastupitelnou roli sehrát autonomní hlásiče požáru, které na kouř včas upozorní zvukovým signálem. Jejich cena není nijak závratná – lze je pořídit již za několik set korun, stejně jako hasicí sprej, který dokáže každý požár v zárodku rychle zničit a lze ho mít v každé místnosti. Je účinný, rychlý a jednoduchý k použití i pro děti.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem