HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požáry v zemědělství po dobu sklizně

Máme již za sebou první polovinu prázdnin. Zemědělcům začalo nejdůležitější období. Na sklizeň obilovin se musí využít každé chvilky a technika nesmí zahálet. Přes všechno úsilí, aby bylo včas obilí sklizeno, je nutné se technice věnovat a provádět na ni pravidelné kontroly a údržbu. I přesto se někdy stává, že závada zapříčiní vznik požáru. Poté si zemědělci jistě uvědomí, že vybavení techniky hasicími přístroji není žádný nadstandard, ale nutná a dobrá věc. Vždyť instalovaný a provozuschopný hasicí přístroj a proškolená osádka kombajnu může zachránit nejen mnohamilionový stroj, ale i několik hektarů pole. „Většinu požárů lze uhasit již v počátku. Na seno, slámu a obiloviny použít vodní hasicí přístroj a na oleje, naftu i motory je pak vhodný práškový přístroj. Je také dobré se naučit s nimi zacházet,“ říká kpt. Bc. Václav Dostál, vyšetřovatel příčin požáru HZS Pardubického kraje.

V době mobilních telefonů jistě nebude problém případný požár neprodleně ohlásit na tísňovou linku „150“ nebo „112“. Při ohlášení požáru je vhodné i dobře popsat místo a možné příjezdové cesty pro jednotky požární ochrany.

Zemědělci by proto měli svou techniku ještě před žněmi zkontrolovat, včetně elektroinstalace a palivové soustavy, promazat třecí plochy, kde by třením mohlo dojít k nadměrnému zahřívání součástí a k požáru. Stroje by měly být opatřeny lapači jisker a funkčními přenosnými hasicími přístroji.

Základní rady pro zemědělce:

-       Při sklizni obilí přednostně sklízet obilný porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí).

-       Mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji, stroje udržovat v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu.

-       Veškerou techniku určenou pro žňové práce zabezpečit proti možnému způsobení požáru, (např. lapače jisker na výfucích, kryty horkých součástí strojů) a vybavit vhodnými spojovacími prostředky v případě potřeby přivolání pomoci (radiostanice, telefon).

-       Mít připravenou dostatečnou zásobu vody v cisternách nebo fekálních vozech. Nespotřebovávat vodu z nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům.

-       Při sklizni obilovin a řepky pole rozdělit ochranným pruhem proti přenosu požáru na části o velikosti max. 25 ha. Oborat nově založené stohy na strništi v šíři 10 m. Po sklizni strniště co nejrychleji zorat. Mít připraven na poli traktor s pluhem k oborání případného místa požáru.

-       Nekouřit a nepoužívat otevřený oheň v blízkosti polí a uskladněných materiálů.

-       Materiál náchylný k samovznícení neskladovat vlhký a nedosušený.

-       V každém skladu stébelnatých látek provádět pravidelná měření teploty skladovaných hmot.

Také lidé by měli být při pobytu ve volné přírodě maximálně opatrní. Nejčastější příčinou požárů je totiž lidská nedbalost. Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret. Jen za červenec evidujeme 7 požárů v přírodním prostředí.

V červenci letošního roku jsme v rámci Pardubického kraje zatím nezaznamenali žádný požár zemědělské techniky sloužící ke sklizni obilí. Aby zůstal druhý prázdninový měsíc bez požáru, hasiči žádají zemědělce o zvýšenou pozornost při provádění všech prací souvisejících se sklizní.

-       Nepoužívejte otevřený oheň, nekuřte a neodhazujte nedopalky cigaret v blízkosti skladů sena a slámy.

-       Pokud rozděláváte oheň v přírodě, pak dbejte na to, aby ohniště bylo v dostatečné vzdálenosti od snadno hořlavých materiálů (pole se zralým obilím, strniště, suché porosty trávy, lesní porosty atd.

-       Za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě nebo na volném prostranství vůbec nerozdělávejte.

-       Při pálení rostlinného odpadu vždy dodržujte zásady bezpečného rozdělávání ohně.

-       V období žní a sucha se vyvarujte vypouštění lampionků štěstí a odpalování pyrotechnických výrobků.

-       Věnujte zvýšenou pozornost při letním grilování na venkovních prostranstvích, aby žhavé uhlíky nezpůsobily požár.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem