HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Den bezpečnosti aneb Nebojte se pátku třináctého

Letos na téma Požární ochrana domácností 

„Je zcela jedno, zda se jedná o domácnosti v bytových domech nebo domech rodinných. Ano, pořád a stále platí, že nejvíce požárů máme v objektech, které jsou určené pro bydlení. Důvody, proč tomu tak je, všichni určitě dobře známe. Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze vy sami! Cílem tohoto materiálu je tedy shrnout naše dosavadní poznatky s problematikou požární ochrany domácností,“ říká plk. Mgr. Miloslav Vašák, vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP HZS Pardubického kraje.


Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze VY sami!

Hlavní příčiny požárů s tragickými následky v domácnostech

Nedbalost

Komíny

Technická závada

Topidla

Hlavním „viníkem“ vzniku požárů v domácnostech jsou sami jejich obyvatelé – lidská nedbalost. Ať už se jedná o nedbalost při kouření (kouření v posteli, nedopalky cigaret odhozené do odpadkových košů nebo zanechané na hořlavé podložce), zacházení s otevřeným ohněm (hořící svíčky bez dozoru) nebo provozování různých druhů nevhodně upravených nebo léta nekontrolovaných topidel a spalinových cest (hořlavé materiály ponechané v těsné blízkosti kamen, rozdělávání ohně pomocí benzinu, „kutilsky“ rozvedené tepelné průduchy po domě apod.), další důležitou rizikovou skupinu představují různá technická zařízení, jako jsou nabíječky mobilních telefonů, varné konvice, dobíječky baterií, které jejich majitelé nechávají zapnuté bez dozoru nebo je užívají bez řádného čtení návodu od výrobce a tedy bez sebemenší znalosti případného rizika.

Domácnosti jsou v dnešní době vybavené věcmi ze snadno hořlavých a toxických materiálů (plasty, lepený a čalouněný nábytek, matrace, textilie). Rozšíření požáru v jedné místnosti je dílem pouze několika sekund! Z vašeho domova, kde se cítíte bezpeční, se pak okamžitě stane hořící past plná kouře. Málokdy zbývá čas i na záchranu vlastního života. S tím souvisí také kromě prevence i správné chování obyvatel domácností již v případě vzniklého požáru. Abyste se nestali i vy obětí případného požáru, dodržujte toto bezpečnostní desatero:

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO:

ČTĚTE NÁVODY – instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce, jen tak budete vědět, k čemu může dojít.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ – nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.

POZOR NA CIGARETY – při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.

KONTROLA KOMÍNŮ – nezapomeňte na pravidelné čištění a revizi komínů a dalších spalinových cest. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.

TOPTE, JAK SE MÁ – používejte pouze topiva určená pro daná topidla, nezapalujte oheň pomocí vysoce hořlavých látek, netopte odpady, neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby na bezpečné místo.

POUČTE SVÉ DĚTI – dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, zamezte jejich přístupu ke zdrojům otevřeného ohně a vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST – udělejte vše pro to, aby u vás doma nevznikl požár, instalujte autonomní hlásiče požáru, vybavte domov funkčními jednoduchými hasebními prostředky, jako jsou hasicí sprej nebo přenosný hasicí přístroj.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné, s tím souvisí i údržba pořádku na půdách a ve sklepích domů.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ – udržujte dobrý technický stav zařízení včetně rozvodů elektrické energie, plynu, topidel, stejně tak pravidelně kontrolujte stav elektrických spotřebičů, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd. Když opouštíte domov nebo jedete na dovolenou, vypněte elektrické spotřebiče i ze zásuvky, uhaste otevřený oheň a vypněte přívod vody.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ – v případě požáru oceníte, že budete z hořícího domu moct rychle utéct a zachránit své děti nebo starší členy rodiny. Kromě evakuace je prostor potřeba i pro případné vedení hasebního zásahu.

Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy si lidé včas nevšimnou kouře. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Již dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná!  Zde dokáží svoji nezastupitelnou roli sehrát autonomní hlásiče požáru, které na kouř včas upozorní zvukovým signálem. Jejich cena není nijak závratná – lze je pořídit již za několik set korun, stejně jako hasicí sprej, který dokáže každý požár v zárodku rychle zničit a lze ho mít v každé místnosti. Je účinný, rychlý a jednoduchý k použití i pro děti.

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU

Mnoho smrtelných tragédií vzniká proto, že lidé se v případě vzniku požáru ve své domácnosti neumí správně zachovat. Důležité je se v nastalé panice řídit jednoduchými pravidly:

1. Nejdříve chraňte své životy, teprve potom až majetek.

2. Pokud to situace dovolí, snažte se o prvotní hasicí zásah – hasicím přístrojem, vodou, hasicím sprejem apod. Oheň vám však nesmí zatarasit únikovou cestu!

3. Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou (stačí kapesník).

Pokud je požár většího rozsahu, zachraňte „pouze“ své životy a okamžitě oznamte událost na tísňovou linku hasičů 150 nebo 112. Jednoduše uveďte, co se kde stalo, své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte pokyny operátora tísňové linky.    

Další informace o tom, jak předejít vzniku požáru u vás doma a jak svou domácnost vybavit hlásiči požáru a přenosnými hasicími přístroji naleznete na www.hzscr.cz/vyhlaska, odpovědi na nejčastější dotazy pak naleznete na http://www.hzscr.cz/clanek/odpovedi-na-30-nejcastejsich-laickych-otazek.aspx.

Víte, že?

nejčastější příčinou požárů v domácnostech je nedbalost (dospělých),  šance přežít silniční dopravní nehodu je mnohem vyšší než šance přežít požár v domácnosti, nejčastěji dochází k požárům v rodinných domech mezi 17.00 a 19.00 hodinou, nejvíce osob usmrcených v přímé souvislosti s požárem je ve věku 66 až 82 let, lidé umírají v důsledku požárů téměř 2x častěji v rodinných domech než v bytech, nejčastější příčinou usmrcení v přímé souvislosti s požárem je konkrétně nedbalost při kouření následovaná nedbalostí při používání otevřeného plamene, skladování velkého množství různorodého, mnohdy i odpadního materiálu v domácnostech významně zvyšuje nejen riziko požáru, ale také riziko usmrcení osob v důsledku tohoto požáru.

U příležitosti Dne požární bezpečnosti kolegové z HZS Moravskoslezského kraje připravili soutěž nejen pro děti.  Soutěž bude zahájena v pátek 13. srpna 2021. Informace o soutěži naleznete zde: 

https://www.hzscr.cz/clanek/cesta-bezpeci-soutez-moravskoslezskych-hasicu-nejen-pro-deti.aspx 

PREVENCE JE ŘEŠENÍ, KTERÉ SE VYPLATÍ!

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna

autonomní hlásič

autonomní hlásič 

Detailní náhled

oxid uhelnatý zabíjí

oxid uhelnatý zabíjí 

Detailní náhled

pravidla topidel

pravidla topidel 

Detailní náhled

hasicí přístroje

hasicí přístroje 

Detailní náhled

dvacatero bezpečné domácnosti

dvacatero bezpečné domácnosti 

Detailní náhled

obývací pokoj a ložnice

obývací pokoj a ložnice 

Detailní náhled

koupelna a garáž

koupelna a garáž 

Detailní náhled

sklep a půda

sklep a půda 

Detailní náhled

U vás hořet nemusí

U vás hořet nemusí 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem