Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

2017 - Zvýšení akceschopnosti Záchranného útvaru HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách

  • O projektech operace Živelní pohroma
  • Zásahy, u kterých byla použita technika pořízená za pomoci fondů IOP (příklady):
  • Taktická a prověřovací cvičení a Prezentace techniky

O projektech operace Živelní pohroma

UNIE.png

V rámci operace Živelní pohroma se jedná o 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů (všechny mimo HZS hl. m. Prahy - není financovatelný z výše uvedeného dotačního titulu) a 1 projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky.Realizací obdobných projektů na území krajů (s výjimkou hl. m. Prahy) dojde k synergickému nadregionálnímu efektu projektů v rámci operace.

Hlavním cílem projektů operace Živelní pohroma je zvýšení mobility a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, který je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, v případě mimořádných událostí, konkrétně živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní), a zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci integrovaného záchranného systému na různé mimořádné události, zejm. živelní pohromy.
Tohoto cíle bude dosaženo pořízením požární techniky specializovaného určení pro hasičské záchranné sbory krajů a Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky. Výstupem projektů realizovaných v rámci operace Živelní pohroma bude pořízená požární technika (mobilní záchranné soupravy), která bude rozmístěna plošně v každém kraji České republiky (mimo hl. m. Praha – viz výše) a bude určena pro záchranné a likvidační práce k odvrácení bezprostředních rizik, zejména při živelních pohromách v těžce přístupném terénu tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost záchranných a likvidačních prací (veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky) byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.
Doplněním speciální techniky dojde ke zvýšení operability Hasičského záchranného sboru České republiky při záchranných a likvidačních pracích, zejména při živelních pohromách. Její plošné rozmístění do jednotek požární ochrany v hasičských záchranných sborech krajů a k Záchrannému útvaru HZS ČR zabezpečuje rychlé nasazení v rámci zásahového obvodu kraje a zkvalitnění veřejné služby pro občany.

http://is-izs.izscr.cz

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 UNIE.png

Zásahy, u kterých byla použita technika pořízená za pomoci fondů IOP (příklady):

Informace k těmto zásahům najdete na níže uvedených odkazech:

Vytažení části zřícené lávky v Praze Tróji

Třetí poplachový stupeň při požáru areálu na recyklaci pneumatik - Bělčice

Další zásahy například:

Technika Zásah
Nosič kontejnerů 9. 1. 2017 OMÚ Dekontaminační práce - ptačí chřipka / Lázně Toušeň
Souprava tahač návěsů s návěsem Nooteboom  1. - 2.1. 2017 Požár haly s balíky slámy a sena / Jíloviště u Prahy / (převoz JCB 437)
3.2. 2017 DN - havarovaná CAS / Říčany - Voděrádky
26.2. 2017 DN - vyproštění víceúčelového stroje Harvestor za pomocí VT72b / Tachov
8.1. 2017 Požár - Demolice průmyslový objekt / Kopřivnice (převoz CAT 329)
14.2. 2017 Požár haly / Zvole (převoz CAT 329)
17.2. 2017 DN - havarovaná CAS / Horní Suchá
23.2. … -  2017 Požár (následkem výbuchu haly na zpracování trhavin / Polička - Bořiny (převoz CAT 973D)
2017 - odstraňování následků výbuchů v muničním skladě ve Vrběticích - převozy nadrozměrné techniky - pásový nakladač, požární tank... 
Smykem řízený nakladač 2016 - 2017 Požár (odstraňování následků výbuchů v mun. skladech) / Vrbětice
Rypadlo pásové 8.1. 2017 Požár - Demolice průmyslový objekt / Kopřivnice
14.2. 2017 Požár haly / Zvole

UNIE.png

Taktická a prověřovací cvičení a Prezentace techniky

Technika byla mimo jiné prezentována například na:

Den se složkami integrovaného záchranného systému - 2017

Den Hasičstva 2017 - Litoměčice - FOTOGALERIE

UNIE.png

vytisknout  e-mailem