Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

2015: ​Technika, technologie a prostředky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah

UNIE.png 

PK (1).JPG

Projekt je v rámci prioritní osy 6.3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – cíl Konvergence, oblast podpory: Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, jehož cílem je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí a zlepšení podmínek na místě mimořádné události působením ZÚ HZS ČR, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí.

Cíle bude dosaženo pořízením takové moderní techniky, technologií a věcných prostředků pro ZÚ HZS ČR, které umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility ZÚ HZS ČR při zásahové činnosti a zlepší podmínky na místě zásahu.

Technika bude ZÚ HZS ČR sloužit pro:
  • Rychlé nasazení moderní techniky a technologií a poskytnutí záchranných prací (mobilita) a zvýšení efektivnosti záchranných prací při různých mimořádných událostech.
  • Zvýšení kvality záchranných prací.
  • Zlepšení podmínek na místě zásahu a zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů. Kvalitní ochranné prostředky a jejich spolehlivost podporují zásahovou činnost hasiče, umožňují mu provádět náročné, jinak zdraví nebezpečné a ohrožující činnosti, což je předpokladem pro efektivitu záchranných prací a jejich účinnost.
V souhrnu nasazení moderní techniky, technologií a věcných prostředků ZÚ HZS ČR umožní zvýšení kvality veřejných služeb poskytovaných občanům na úseku HZS ČR.
 Vzhledem k tomu, že ZÚ HZS ČR je útvar s celorepublikovou působností, budou tímto projektem zajištěny i aktivity nadregionálního charakteru prováděné HZS.
Pro tento účel budou pořízeny:
Celkový rozpočet projektu byl vyčíslen částkou 20 065 000 Kč.
UNIE.png

vytisknout  e-mailem