Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

2013: ​Technika, technologie a prostředky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah

UNIE.png

DC-3H-08.jpg
4kolky (2).JPG
Kompresor 320x (1).jpg
PK (1).JPG

V březnu 2013 podal ZÚ HZS ČR žádost o projekt v rámci prioritní osy 6.3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – cíl Konvergence, oblast podpory: Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, jehož cílem je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí a zlepšení podmínek na místě mimořádné události působením ZÚ HZS ČR, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí.

Cíle bude dosaženo pořízením takové moderní techniky, technologií a věcných prostředků pro ZÚ HZS ČR, které umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility ZÚ HZS ČR při zásahové činnosti a zlepší podmínky na místě zásahu.

Technika bude ZÚ HZS ČR sloužit pro:
  • Rychlé nasazení moderní techniky a technologií a poskytnutí záchranných prací (mobilita) a zvýšení efektivnosti záchranných prací při různých mimořádných událostech.
  • Zvýšení kvality záchranných prací.
  • Zlepšení podmínek na místě zásahu a zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů. Kvalitní ochranné prostředky a jejich spolehlivost podporují zásahovou činnost hasiče, umožňují mu provádět náročné, jinak zdraví nebezpečné a ohrožující činnosti, což je předpokladem pro efektivitu záchranných prací a jejich účinnost.
V souhrnu nasazení moderní techniky, technologií a věcných prostředků ZÚ HZS ČR umožní zvýšení kvality veřejných služeb poskytovaných občanům na úseku HZS ČR.
 Vzhledem k tomu, že ZÚ HZS ČR je útvar s celorepublikovou působností, budou tímto projektem zajištěny i aktivity nadregionálního charakteru prováděné HZS.
 
Pro tento účel budou pořízeny:
Zdůvodnění realizace předkládaného projektu vyplývá z výchozího stavu operace a analýzy potřeb, technické úrovně současných věcných prostředků a techniky, stávajícího a plánovaného počtu daného potřebou nebo právním předpisem – vyhláškou č. 247/2001 Sb., a stáří techniky v majetku ZÚ HZS ČR, kdy v současné době je technická úroveň, početní stav speciálních věcných prostředků, technologií a techniky na nedostatečné úrovni a některé speciální technické prostředky ve výbavě ZÚ HZS ČR zcela chybí.
Celkový rozpočet projektu byl vyčíslen částkou 20 065 000 Kč.
 
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2013
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2014
 
Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 na základě usnesení vlády č. 175 ze dne 22. února 2006 a dále vzhledem k rozhodnutí Komise č. K 6835 ze dne 20. 12. 2007, kterým se přijímá IOP, dne 2. 9. 2013 oznamuje ZÚ HZS ČR, že byl schválen projekt Služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, rámcově identifikovaný jako „Technika, technologie a prostředky ZÚ HZS ČR pro efektivní zásah“, Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/18.08775. 

UNIE.png

vytisknout  e-mailem