Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Slavnostní představení a posvěcení nové hasičské techniky ZÚ HZS ČR v hodnotě 103 mil. Kč.

10.12. 2013 proběhlo v Hlučíně slavnostní představení a posvěcení nové techniky získané za pomoci strukturálních fondů EU. 

IM7_2578.jpg
Této slavnostní události se zúčastnili mimo jiné:
 • náměstek ministra vnitra pro evropské fondy, bezpečnostní výzkum a policejní vzdělávání genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
 • generální ředitel HZS ČR, brig. generál Ing. Drahoslav Ryba
 • krajští ředitelé HZS ČR
 • starosta města Hlučína - Ing. Pavol Kubuš
 • starosta města Zbiroh -  Jiří Pražský.
 
IM7_2581.jpg
Po projevech hostů následovalo posvěcení techniky, které provedl biskup Diecéze ostravsko-opavské Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem.
 
Předávání této nové techniky z fondů IOP probíhalo postupně od konce roku 2012 a již na povodních v červnu letošního roku prokázala svoji potřebnost (zemní stroje, tahače s návěsy).
 
IM7_2630.jpg
V rámci projektu„Zvýšení akceschopnosti ZÚ HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách“byla zakoupena tato technika:
 • 3 soupravy tahačů Man s návěsy Noteboom: Jsou určeny k přepravě záchranné techniky do místa zásahu, přepravě nadrozměrných nákladů a nadrozměrných prostředků (např. vyprošťovací tank, plovoucí transportér, pásové rypadlo, apod.)
 • 1 jeřáb automobilní Hidrokon HK 240: Je určen například k vyprošťování havarované techniky a uvolňování koryt řek. Při použití se záchranným košem je určen k záchraně osob z nepřístupných míst. Jedná se o jeřáb s celkovou hmotností 52 t, kdy maximální nosnost výložníku je 80t, při vyložení ramene 38 m je nosnost 1 t.
 • 2 čluny nafukovací s pevným kýlem a přívěsným motorem: Jsou určeny k evakuaci osob, materiálu a zvířat z míst zasažených živelnou pohromou. Dále k přepravě záchranářů do místa mimořádné události. Přepravní kapacita je 6 osob.
 • 1 pásové rypadlo CAT 329 E: Je určeno k likvidačním pracím v rámci živelných pohrom a mimořádných událostí velkého rozsahu, k provádění demolic staticky narušených objektů, odstraňování ledových nánosů, likvidaci požárů skládek, odkrývání sutin zřícených budov.
 • 2 smykem řízené nakladače CAT - pásový 289C a kolový 262C: Jsou určeny k likvidačním pracím při živelných pohromách, převážně povodních. Dále k zprůjezdnění komunikací, nakládání materiálů poškozených povodněmi.
 • 2 universální zemní stroje Huddig: Jsou předurčeny k likvidačním pracím v rámci živelných pohrom a mimořádných událostí velkého rozsahu. Dále k zprůjezdňování komunikací, uvolňování koryt řek a odstraňování sutin. Celý stroj je možno ovládat na dálkové ovládání s dosahem 100 m.
 • 2 nákladní automobily Tatra 8x8 s nakládacím jeřábem: Vozidla jsou určena k evakuaci osob, materiálu a zvířat z míst zasažených živelnou pohromou. Dále k vyprošťování techniky a materiálu, převozu záchranných jednotek do místa mimořádné události a převozu materiálu humanitární pomoci. Vozidlo je vybaveno lavičkami pro převoz 25-ti osob. Brodivost tohoto prostředku je 1,5 m a má zvýšenou průjezdnost terénem.

IM7_2671.jpg

 • 2 požární nosiče kontejnerů: Jsou předurčeny k nakládání a převozu kontejnerů do místa mimořádné události. Jedná se o nákladní automobil čtyřnápravový se všemi hnanými koly, zvýšenou průjezdností terénem a vysokou brodivostí 1,5 m.
 • 2 automobily sklápěcí Tatra 8x8: Jsou předurčeny k převozu materiálů z místa mimořádné události. Jedná se o nákladní automobily čtyřnápravové se všemi hnanými koly, zvýšenou průjezdností terénem a vysokou brodivostí 1,2m. Nástavbu tvoří zesílená sklápěcí korba s objemem minimálně 18 m3.
 
IM7_2685.jpg
Poslední 3 zmiňované typy zásahové techniky byly předány útvaru před několika dny.
 
Tato technika je rovnoměrně rozložena v dislokovaných posádkách Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně a Zbirohu.
 
 
17 kusů techniky v hodnotě 103 819 869,- Kč bylo spolufinancováno ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně 85% způsobilých výdajů z Integrovaného operačního programu. Zbylých 15% prostředků šlo ze státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Zvýšení akceschopnosti Záchranného útvaru HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách“.
 
UNIE.png
 
 Foto: Jakub Kozák www.pozary.cz
Jačanin Michal www.hasici.tv
 
 
FOTOGALERIE Z TÉTO AKCE: přejděte na tento odkaz
 
kpt. Ing. Marek Pjaták
OPŘJ, tiskový mluvčí
Záchranný útvar HZS ČR

 

vytisknout  e-mailem