Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předání humanitární pomoci Bulharsku

18. 12. 2013 (Kateřina Hlaváčková) - MV-GŘ HZS ČR nabídlo Odboru azylové a migrační politiky možnost využití stávajících zásob humanitární pomoci ze skladů HZS ČR a jejich použití pro syrské uprchlíky v Bulharsku. Tato humanitární pomoc byla předána řediteli Ředitelství požární bezpečnosti a civilní ochrany MV Bulharské republiky 9. prosince 2013 v Sofii.  

PC069268.jpg
FOTOGALERIE - přejděte na tento odkaz

6.12. 2013 (Kateřina Hlaváčková) - Odbor azylové a migrační politiky připravil návrh na poskytnutí materiální podpory azylovému systému Bulharské republiky, a to u příležitosti pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra vnitra v Bulharsku ve dnech 9. – 10. prosince 2013.

Bulharské Státní agentuře pro uprchlíky, která se potýká s pokračujícím přílivem syrských uprchlíků, bude z rozhodnutí vlády ČR poskytnut finanční dar v celkové výši 25 mil. Kč.

PF Bulharsko (15).JPG
Nad rámec tohoto peněžního daru nabídlo MV-GŘ HZS ČR Odboru azylové a migrační politiky, v souladu s usnesením vlády, možnost využití stávajících zásob humanitární pomoci ve skladech HZS ČR a jejich použití na konkrétní účely související s ubytováním syrských uprchlíků v Bulharsku. Celková hodnota poskytované humanitární pomoci je bezmála 2 mil. Kč a jedná se oskládací kovová lehátka, nafukovací lehátka, přikrývky, ručníky, vaky na vodu a skládací židle. Všechny tyto prostředky ze skladů HZS ČR jsou určené k nouzovému přežití obyvatel.
 
PF Bulharsko (24).JPG
Humanitární pomoc je v těchto chvílích shromažďována a nakládána a v průběhu víkendu 7. - 8. prosince dojde k její přepravě do Bulharska. Přepravu materiálu budou zajišťovat 2 nákladní automobily s přívěsy a 1 doprovodný automobil, kdy tyto dopravní prostředky HZS ČR byly pořízeny z dotací Evropské unie a jsou speciálně určeny právě pro přepravu humanitární pomoci. Přepravu zajišťují příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR a styčný důstojník z HZS hl. m. Prahy.
 
Tato humanitární pomocbude stejně jako peněžní dar ve výši 25 mil. Kč předána v pondělí 9. prosince u přílkežitosti výše zmiňované pracoívní návštěvy místopředsedy vlády a ministra ČR v Bulharsku.
 
Kateřina Hlaváčková
MV-generální ředitelství HZS ČR

 

Přepravu materiálu zajistily dopravní prostředky a příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR. Jednotka se z Bulharska vrátila zpět do ČR 10. prosince 2013.
 
Foto: Jiří Kubeš – HZS hlavního města Prahy
 
 
Kateřina Hlaváčková
MV-GŘ HZS ČR
katerina.hlavackova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem