Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

1. Jak je proplácené školení velitelů a strojníků pro členy jednotek SDH, kteří si na toto školení berou volno ze zaměstnání?

 

Je věcí toho, jakým způsobem má obec nastaven způsob náhrady ušlého výdělku. Podle § 65 odst. 2 zákona ř. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů se činnost člena v jednotce SDH obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě (např. kurz V8, V40, S40, apod.) považuje za jiný úkon v obecném zájmu. To znamená, že zaměstnanec podle § 200 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů má nárok na nezbytně nutnou dobu k poskytnutí volna. Náhradu mzdy nebo platu od zaměstnavatele však po tuto dobu zaměstnavatel nemusí poskytnout.

Náhradu ušlého výdělku za účast při nařízené odborné přípravě v pracovní době tohoto zaměstnance je povinna podle § 29 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně poskytnout obec. Z hlediska náhrady ušlého výdělku jsou pak dvě možnosti. Zde je zapotřebí přihlédnout ke zvyklostem obce.

Ze zkušeností bývá preferována předchozí dohoda obce se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel se dohodne s obcí na poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (placené volno) a obec v souladu s §200 a § 206 odst. 3 a 4, zákoníku práce proplatí zaměstnavateli náklady spojené s náhradou mzdy (platu), která byla zaměstnanci poskytnuta.

V opačném případě, pokud nedojde ke vzájemné dohodě, poskytuje náhradu ušlého výdělku obec podle § 29 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanec však musí obci doložit nejen výši ušlého výdělku, ale také to, že čerpal pracovní volno bez náhrady mzdy (neplacené volno).

Jen doplníme, že v souladu s § 206 odst. 2 zákoníku práce, je tento druh překážky v práci zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat. Pokud se jedná o nařízené cvičení nebo nařízenou odbornou přípravu, což je předem známá překážka, je zaměstnanec dle § 206 odst. 1, zákoníku práce, zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna předem požádat. Dále upozorňujeme na to, že v případě uvolňování a náhrady ušlého výdělku pro příslušníky bezpečnostních sborů nebo osoby samostatně výdělečné činné, se podmínky řídí jinými předpisy než zde uvedenými.

Připraveno k tisku zde.

vytisknout  e-mailem