HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

1.4. vrchní rada – náměstek ředitele HZS kraje 10.01

Na základě ustanovení § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 14. 11. 2023 prodlužuji lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení na služební místo 10000002 1.4. vrchní rada – náměstek ředitele HZS kraje 10.01. 

O  Z  N  Á  M  E  N  Í

ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRAJE VYSOČINA

Na základě ustanovení § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 14. 11. 2023 prodlužuji lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení na služební místo

10000002 1.4. vrchní rada – náměstek ředitele HZS kraje 10.01

Stanovování koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v hasičském záchranném sboru.

Se zařazením:  HZS Kraje Vysočina, Úsek prevence a CNP

Místo služebního působiště:  Jihlava

                                              

Požadavky pro volné služební místo:

a) stupeň vzdělání – vysokoškolské v magisterském studijním programu,

b) zaměření vzdělání:

  • technické
  • požární ochrana nebo IZS nebo krizové řízení nebo ochrana obyvatelstva
  • právní,

c) znalost práce s PC,

d) schopnost pracovat pod zvýšenou psychickou zátěží, schopnost řídící a kolektivní práce,

e) řidičské oprávnění skupiny B,

f) lustrační osvědčení (u osob nar. do 1. 12. 1971)

g) jazyková zkouška 1. stupně/maturita A/N/F/R

h) osobnostní způsobilost pro management HZS ČR

i) oprávnění přístupu k utajovaným informacím podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na stupeň utajení Důvěrné.

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. 6. 2024

Tarifní třída: 10

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:

  • profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání,
  • doklad o jmenování do služební hodnosti a doklad o trvání sl. poměru dle § 7 odst. 2 zákona, kopii služebního hodnocení podle zákona (platí pouze pro příslušníky)
  • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • čestné prohlášení (u osob nar. do 1. 12. 1971) podle § 6 odst. 2 zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky ve znění pozdějších předpisů
  • doklad o lustračním osvědčení (u osob nar. do 1. 12. 1971)
  • oprávnění přístupu k utajovaným informacím podle zákona č. 412/2005 Sb., na stupeň utajení Důvěrné včetně poučení                                                         

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 24. 11. 2023 na adresu:

HZS Kraje Vysočina

  personální oddělení

 Ke Skalce 32

                                               

vytisknout  e-mailem