HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

1.4. inspektor – operační technik 112 5.04

Na základě § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 31. 5. 2024 vyhlašuji výběrové řízení na služební místo 

O  Z  N  Á  M  E  N  Í

ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRAJE VYSOČINA

Na základě § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 31. 5. 2024 vyhlašuji výběrové řízení na služební místo

10000074     1.4. inspektor – operační technik 112  5.04

Samostatná operační činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně a na republikovém operačním a informačním středisku.

Se zařazením:  HZS Kraje Vysočina, krajské ředitelství, úsek IZS a OŘ, odd. KOPIS

Místo služebního působiště:  Jihlava

                                                 

Požadavky pro volné služební místo:

a) stupeň vzdělání – střední s maturitní zkouškou

b) zaměření vzdělání

     - všeobecné (gymnázium)

     - technické

- biologické, lékařství, zdravotní

- ekonomické

- humanitní

c) jazyková zkouška 1.stupně/maturita A/N

d) znalost práce s PC

e) schopnost pracovat pod zvýšenou psychickou zátěží, schopnost řídící a kolektivní práce

f) řidičské oprávnění skupiny B.

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. 10. 2024

Tarifní třída: 5

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:

- profesní životopis

- ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 14. 6. 2024 na adresu:    

HZS Kraje Vysočina

personální oddělení

Ke Skalce 32

586 04 Jihlava

Vybraní zájemci splňující stanovené podmínky budou pozváni k výběrovému řízení.

Kontaktní osoba:

Soňa Světlíková  –  tel.: 950 270 191, e-mail: sona.svetlikova@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem