Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana obyvatelstva – expozice Hasičského záchranného sboru v Muzeu Policie ČR - březen 2019

Datum konání: 31.3.2019 0:01 - 23:59

Expozice mapuje více než devadesátiletý vývoj ochrany obyvatelstva, v minulosti nazývané civilní obranou a posléze civilní ochranou. K vidění je i rekonstrukce úkrytu ve sklepní části domu a rozsáhlá kolekce plynových a ochranných masek pro obyvatelstvo. V minulosti byla civilní ochrana zaměřena na ochranu občanů před následky válečného konfliktu. Namísto někdejšího prioritního zaměření na stálé úkryty a ochranné masky současná opatření v oblasti ochrany obyvatelstva kladou důraz na ochranu dýchacích cest pomocí běžně dostupných prostředků (např. navlhčené textílie), využití ochranných vlastností staveb a také na zvyšování informovanosti obyvatelstva, výchovu a vzdělávání občanů, kteří by měli vědět, co hrozí a jak se proti hrozbám chránit. MUZEUM POLICIE ČR Ke Karlovu 1, Praha 2 tel.: 224 922 183, 974 824 855 mail: muzeum@muzeumpolicie.cz 

karlov-muzeum-policie.jpg

MUZEUM POLICIE ČR
Ke Karlovu 1, Praha 2
tel.: 224 922 183, 974 824 855
mail: muzeum@muzeumpolicie.cz

Březen 2019

Výstavy a jiné akce

do 31.3. Příroda na prodej?  Výstava je zaměřena na nelegální obchod s ohroženými druhyživočichů a rostlin, a to jak ve formě organizovaného zločinu, tak v bagatelní rovině případů, kdysi turisté mnohdy nevědomky vozí z dovolené suvenýry, jejichž produkce ohrožuje biodiverzitu

do 30.6. Sto let bezpečnostních sborů – výstava o vývoji stejnokrojů,
výstroje a výzbroje četnictva, policie, SNB a Policie ČR

do 31.8. Knoflíková krása, aneb 250 let historie výroby  uniformových knoflíků – výstava firmy TYSSA

od 6. – 20.3. Kosmo Nauty & Martin Šárovec – portrétní obrazy a instalace významně
reflektují mezigenerační dialog, který je nezbytný pro uchování historické paměti

Boj policie proti drogám - expozice Národní protidrogové centrály

Ochrana obyvatelstva - expozice Hasičského záchranného sboru

Ochrana osob a majetku - stálá výstava zabezpečovací techniky

Křižovatka cest – výstavní projekt tvoří rodokmeny představující české i evropské předky a současné potomky Karla IV. Výstava je přístupná v parku muzea denně od 8.00 do 17.00 hodin

Na objednávku

Odpoledne v muzeu 14.00 - 15.00 hod. pro školní družiny (vstupné 5,- Kč)

13.3.14.00 Kolo tety Berty – divadelní přestavení pro děti

Dopravní výchova pro mateřské školy a 1.- 4. ročníky základních škol

Mládež a kriminalita - besedy pro 2. stupeň ZŠ a studenty středních a učňovských škol

Dětské dopravní hřiště pro veřejnost uzavřeno od listopadu do března

Informace o programech a případné objednávky na tel.: 974 824 862

Internetová adresa – http://www.muzeumpolicie.cz

Expozice je otevřena denně mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hod.

Změna programu vyhrazena

vytisknout  e-mailem