HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář týkající se poznatků a novinek z oblasti požární ochrany

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pořádal dne 25. 10. 2017 "Seminář, týkající se poznatků a novinek z oblasti požární ochrany", který byl určen pro odborně způsobilé osoby a techniky požárn... 

Blanka  Kliková  - 31.7.2017

Informace pro zemědělce

 

Blanka  Kliková  - 13.7.2016

Problematika pálení klestu, těžebních zbytků a kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích

Protože povědomí o podmínkách požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně v lesích při likvidaci dřevěného odpadu je především ze strany podnikajících fyzických osob stále na nízké úrovni, HZS K... 

Blanka  Kliková  - 7.4.2015

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje informuje, že byl aktualizován vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce.  

Blanka  Kliková  - 12.2.2015

Novela vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státníbo požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Dnem 1. 11. 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 221/2014, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci... 

Blanka  Kliková  - 20.11.2014

Topné období

S příchodem topné sezony si Vás Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje dovoluje upozornit na skutečnosti, které, jak z praxe vyplývá, jsou mnohdy příčinou vzniku požáru a způsobují nejen velké mn... 

Blanka  Kliková  - 30.10.2014

Občane, i ty máš povinnost!

S příchodem topné sezóny, si HZS Karlovarského kraje dovoluje širokou veřejnost upozornit na povinnosti s tím spojené. Jedná se o povinnosti na úseku požární ochrany při provozování komínů, kouřovodů ... 

Blanka  Kliková  - 1.10.2014

Česká obchodní inspekce vyhodnotila 3 typy požárních dveří jako nebezpečné stavební výrobky !!!

Česká obchodní inspekce vyhodnotila 3 typy nevyhovujících požárních dveří s deklarovanou požární odolností 30 minut jako nebezpečné stavební výrobky a vede řízení o přijetí opatření, kterým výrobcům u... 

Blanka  Kliková  - 1.9.2014

Požární uzávěry (dveře)

 

Blanka  Kliková  - 29.8.2014

 

Stránkování: Počet: 11 / 2 | 1 2 |

vytisknout  e-mailem