HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Od začátku měsíce likvidovali hasiči přes dvacet požárů trávy a lesního porostu

Suchá tráva po zimě začne velmi rychle hořet. Stačí i jediný nedopalek cigarety. 

Od začátku března likvidovali hasiči v kraji 21 požárů suché trávy či lesního porostu. Požáry trávy jsou typické pro první jarní měsíce, kdy vymrzlá suchá tráva velmi snadno začne hořet. Stačí pak i jediný nedopalek cigarety či pár jisker například od kol vlaků a oheň se poté suchým porostem rychle šíří. Zvlášť v kombinaci se slunečným počasím, kdy se ohřeje okolní vzduch, je riziko požáru trávy velmi vysoké. Požáry trávy tak hasiči řešili v Aši, Chebu, Habartově, Hradišti, Krásně, Kraslicích, Dolním Žandově či Jindřichovicích, lesní požáry pak ve Františkových Lázních, Plesné či Chebu.

Vysoké nebezpečí travních požárů je především v rychlosti šíření, které je v závislosti na síle větru téměř nekontrolovatelné. Například včerejší požár u Kraslic se šířil směrem k rodinným domům, hasiči na místě se tak zaměřili především na zastavení takzvané fronty požáru ve směru k obydlené části místa zásahu a na místo volali posily.

V uváděném období zatím požáry travních a lesních porostů nenapáchaly žádné škody. Na jejich likvidaci se podílelo 26 jednotek hasičů.

Přímo vypalování suché trávy po zimě je zakázané zákonem. Je možné kontrolovaně spálit shrabanou trávu na jedné hromadě. V těchto případech je nutné dodržovat několik pravidel, která snižují riziko vzniku požárů při pálení biologického odpadu:

  • velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po úklidu suché trávy a podobně je nutno volit tak, aby shořelo během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí - silném větru -  pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
  • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  • místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
  • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
  • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Kromě plánovaného kontrolovaného pálení trávy či klestu by všichni v aktuálním období měli být opatrnější při jakékoliv manipulaci s otevřeným ohněm. Ať už se jedná o již zmíněné nedopalky cigaret, nebo jen malý táborový ohýnek. Suchá tráva po zimě a vítr je ideální kombinace pro to, aby i ze sebemenšího ohně rychle vznikl velký požár.

Fotografie z požáru suché trávy v Krásně na Sokolovsku:

Tráva Krásno.jpgTráva Krásno_02.jpgTráva Krásno_03.jpgTráva Krásno_04.jpgTráva Krásno_05.jpgTráva Krásno_06.jpg

vytisknout  e-mailem