HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ZAMĚŘENÍ ODB. PŘÍPRAVY JSDHO

Témata, která mají být v roce 2017 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků

Poř. číslo

Název tématu

H

T-STS

T-TaCHS

Strojníci

VJ, VD

1.

Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy

 

 

 

A

 

2.

Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze

 

A

A

A

A

3.

Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu

A

 

 

 

A

4.

Organizace místa zásahu - Metodický list č. 7 kapitoly Ř Bojového řádku jednotek PO

 

 

 

 

A

5.

Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)

 

 

 

A

A

6.

Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů.

 

 

 

 

A

7.

Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru v zásahovém obvodu jednotky

 

 

 

 

A

8.

Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:

1. Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).

2. Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).

3. Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela).

4. Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).

5. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).

6. Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový).

7. Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).

8. Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).

9. Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový).

10. Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).

11. Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).

12. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).

A

 

 

 

A

9.

Dálková doprava vody na místo zásahu

 

 

 

A

A

10.

Komunikace s OPIS – podávání zpráv z místa zásahu

 

 

 

 

A

11.

Odškodnění úrazu člena jednotky při OP a zásahu

 

 

 

 

A

12.

Používání OOP při zásahu

A

 

 

 

A

13.

Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti

A

 

 

 

A

Poznámky a vysvětlivky:

A

  • provádění tématu

VJ

  • velitel dobrovolné jednotky PO

H

  • hasič

VD

  • velitel družstva

T-STS

  • technik strojní služby

T-TaCHS

-    technik technické a chemické služby

 

ZDROJE

Další materiály pro odb. přípravu jednotek PO jsou zveřejněny na stránkách MV-GŘ HZS ČR http://www.hzscr.cz/odborna-priprava.aspx nebo portálu https://www.hasici-vzdelavani.cz/ .

vytisknout  e-mailem