HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizové řízení

 1. Úkoly a působnost
 2. Kontakty

Obsahem krizového řízení jsou zejména tyto úkoly:

 1. organizuje součinnost v oblasti krizového řízení mezi správními úřady a obcemi v kraji,
 2. zpracovává krizový plán kraje a krizový plán obcí s rozšířenou působností,
 3. vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení,
 4. zpracovává havarijní plán kraje a vnější havarijní plány,
 5. vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje nezbytné ke zpracování krizového plánu kraje a obce s rozšířenou působností,
 6. podíl;í se na provádění vzdělání v oblasti krizové a havarijní připravenosti,
 7. připravuje a usměrňuje zpracování podkladů pro jednání bezpečnostní rady kraje,
 8. vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,
 9. plní úkoly v oblasti kritické infrastruktury a její ochrany,
 10. vytváří podmínky pro činnosti krizového štábu kraje a obcí s rozšířenou působností a podílí se na zabezpečení jejich činnosti,
 11. vytváří podmínky pro činnosti štábu HZS a operačních skupin HZS ÚO a podílí se na zabezpečení jejich činnosti,
 12. podílí se na plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, za tím účelem vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje o nezbytných dodávkách a dodavatelích v informačním systému ARGIS,
 13. seznamuje obce s rozšířenou působností a právnické nebo fyzické osoby na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 14. vykonává kontrolu v oblasti krizového řízení u obce s rozšířenou působností, obce a právnických osob a podnikajících fyzických osob, kterým uložil povinnost vyplývající z krizového plánu,
 15. plní další úkoly stanovené v rámci přípravy a ve prospěch řešení krizových situací.

vytisknout  e-mailem