HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní plánování

Zásady, způsob zpracování, náležitosti a používání Havarijního plánu kraje a Vnějšího havarijního plánu. 

  1. Havarijní plán kraje
  2. Vnější havarijní plán
Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu.

Havarijní plán kraje zpracovává hasičský záchranný sbor kraje za použití analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení území kraje, podkladů poskytnutých právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami, a podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady, obecními úřady, jednotlivými složkami a ve spolupráci s nimi.

Havarijní plán kraje se zpracovává v minimálně dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení havarijního plánu kraje se ukládá jako součást krizového plánu kraje pro jednání bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje, druhé vyhotovení se ukládá na operačním a informačním středisku kraje.

Hasičský záchranný sbor kraje předá složkám, správním úřadům a obcím, které plní úkoly z havarijního plánu kraje, výpisy z havarijního plánu kraje pro rozpracování jejich činnosti pro případ vzniku mimořádných událostí.

Osnova Havarijního plánu Plzeňského kraje

Informační část :

1. Charakteristika Plzeňského kraje
2. Jednotlivé druhy mimořádných
události Operativní část :

a) Pomoc poskytovaná sousedním krajům
b) Pomoc, která může být poskytnuta ze sousedních krajů
c) Pomoc, která může být poskytnuta z ústřední úrovně
d) Způsob vyrozumění o mimořádné události a spojení  Plány konkrétních činností :

1. Plán vyrozumění
2. Plán traumatologický
3. Plán varování obyvatelstva
4. Plán ukrytí obyvatelstva
5. Plán individuální ochrany obyvatelstva
6. Plán evakuace obyvatelstva
7. Plán nouzového přežití obyvatelstva
8. Plán monitorování
9. Pohotovostní plán veterinárních opatření
10. Plán veřejného pořádku a bezpečnosti
11. Plán ochrany kulturních památek
12. Plán hygienických a protiepidemických opatření
13. Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky
14. Plán odstranění odpadů

vytisknout  e-mailem