HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zjišťování příčin požáru

 1. Zjišťování příčin požáru
 2. Statistika

Zjišťování příčin vzniku požárů je součástí výkonu státního požárního dozoru dle § 31 odst.1, písm.f) zákona o požární ochraně.

 

V oblasti zjišťování příčin vzniku požárů vykonává oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP státní požární dozor.

Vyšetřovatelé požárů plní tyto úkoly:

 • Provádí zjišťování příčin vzniku požárů a okolností majících vliv na šíření požáru.
  Při činnosti zjišťování příčin vzniku požáru se zjišťuje: 
  - místo a doba vzniku požáru,
  - osoba, u které požár vznikl,
  - příčina vzniku včetně možných verzí,
  - okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární bezpečnosti stavby, vyplývajících z ověřené projektové dokumentace,
  - následky požáru, jako jsou předběžná způsobená škoda, zraněné a usmrcené osoby,
  - výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu,
  - porušení předpisů o požární ochraně,
  - jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru.
  V odůvodněných případech se při zjišťování příčin vzniku požáru provádí odebírání výrobků nebo vzorků.
 • Zpracovávají předepsanou dokumentaci k požárům - odborné vyjádření.
 • Spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, orgány státní správy a orgány státního odborného dozoru (Policie ČR, odborná pracoviště HZS, experti v příslušných oborech).
 • Zpracovávají rozbory požárů a technických zásahů pro účely stanovení preventivních opatření, pro koncepci rozvoje požární ochrany a k zaměření preventivně výchovné činnosti.
 • Zpracovávají zprávy o požáru za účelem vyřízení pojistné události, na základě vyplněné žádosti.
   

vytisknout  e-mailem