Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v oblasti krizového řízení

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. (Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů).
Předpokladem pro výkon potřebných činností profesionálních pracovníků v této oblasti je získání či prodloužení odborné způsobilosti nebo požadované odborné připravenosti, který umožňuje systém vzdělávání. Tento systém vzdělávání v uvedené oblasti je obsažen v Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení, která byla schválena usnesením BRS dne 16. listopadu 2004 č. 14 (a v plné míře nahradila předchozí Koncepci z roku 2001).
Realizací Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení bylo po odborné stránce pověřeno Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem obrany Správou státních hmotných rezerv a Ministerstvem zdravotnictví. Koordinací vzdělávacího procesu v oblasti krizového řízení bylo pověřeno Ministerstvo vnitra.
 

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Moduly - studijní texty k problematice bezpečnosti

 

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu - hodnocené období 2004-2007

 

Usnesením č. 33 ze dne 20. října 2011 schválila Bezpečnostní rada státu Zprávu o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu, která pokračuje v hodnocení realizace vzdělávání cílových skupin od roku 2008 do současnosti a plnění úkolů vyplývajících z výše uvedené zprávy.

vytisknout  e-mailem