HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání starostů obcí Plzeňského kraje

V Plzeňském kraji bylo ukončeno vzdělávání starostů obcí Plzeňského kraje zaměřené na přípravu, na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.  

Napsal Mgr. Hana Šimandlová
Friday, 13 May 2011

starostove.jpgNa základě „Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení", kterou schválila Bezpečnostní rada státu svým usnesením ze dne 16. listopadu 2004 č. 14, a také v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení provedl Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje, Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Krajským vojenským velitelstvím Plzeň a obecními úřady ORP v rozmezí měsíce března - května 2011 vzdělávání starostů obcí Plzeňského kraje zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.

Cílem vzdělávání bylo poskytnout starostům a starostkám obcí a měst Plzeňského kraje, jakožto jedné z cílových skupin uvedené v koncepci, základní informace týkající se přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací, při kterých je v souladu s příslušnými právními předpisy jejich úloha nezastupitelná.

Vzdělávání bylo zaměřeno na řešení mimořádných a krizových situací v obci a úkoly orgánů obce. Zdůrazněny byly především povinnosti starostů při zabezpečení obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále byli starostové seznámeni s povinnostmi při zřizování a zajištění provozuschopnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů, s problematikou veřejného pořádku v působnosti obcí, se spoluprací s Policií ČR a problematikou práva shromažďovacího. V neposlední řadě byla připomenuta nutnost vkládání a aktualizace dat v informačním systému  ePUSA. Tato data  se stávají v současné době jediným zdrojem kontaktů pro včasné vyrozumění a předávání zpráv ze strany Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje směrem k obcím na území celého kraje.

Vzdělávání se zúčastnilo z celkového počtu 486 obcí a měst  Plzeňského kraje 285, tj. 59 %. Z tohoto počtu zúčastněných obcí bylo 252 obcí a měst zastoupeno svými starosty nebo starostkami, ostatní obce vyslaly zástupce. V závěru vzdělávání bylo vydáváno pro přítomné osvědčení o absolvování vzdělávání.

Vyhodnocení účasti vzdělávání starostů obcí Plzeňského kraje
zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení

Poř. číslo Správní obvod ORP Počet obcí
ve správním obvodu ORP
Účast obcí Počet zúčastněných zástupců obcí Z toho účast starostů obcí
Počet % Počet %

1.

BLOVICE

18

14

78

14

13

72

2.

DOMAŽLICE

57

31

54

31

28

49

3.

HORAŽĎOVICE

19

12

63

12

10

53

4.

HORŠOVSKÝ TÝN

17

8

47

8

8

47

5.

KLATOVY

43

24

56

24

22

51

6.

KRALOVICE

43

29

67

29

26

60

7.

NEPOMUK

25

23

92

23

20

86

8.

NÝŘANY

53

34

64

34

29

55

9.

PLZEŇ

14

6

43

7

6

43

10.

PŘEŠTICE

29

22

76

24

17

59

11.

ROKYCANY

67

27

40

29

22

33

12.

STOD

23

14

61

14

12

52

13.

STŘÍBRO

23

17

74

17

17

74

14.

SUŠICE

29

14

48

14

13

45

15.

TACHOV

26

10

38

10

9

35

Celkem

486

285

59

290

252

52


Dokumenty ke stažení:

 

vytisknout  e-mailem