HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnější havarijní plány

Vnější havarijní plány se dle výše uvedeného zákona zpracovávají pro území zóny havarijního plánování v okolí provozovatelů zařazených do skupiny B. Zpracování vnějších havarijních plánů zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Vnější havarijní plán je preventivní dokument, který slouží k zajištění havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování, stanovuje postupy složek IZS pro případ potenciální závažné havárie. 

Provozovatelé jsou dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, zařazení do skupin A, B nebo nezařazeni. 

 • Nezařazené podniky zpracovávají protokolární záznam o nezařazení objektu.

 • Provozovatelé zařazeni dle výše uvedeného zákona do skupiny A zpracovávají: návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A, bezpečnostní program prevence závažných havárií a plán fyzické ochrany.

 • Provozovatelé skupiny B zpracovávají návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny B, bezpečnostní zprávu (včetně bezpečnostního programu prevence závažných havárií), vnitřní havarijní plán, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu a plán fyzické ochrany.

Vnější havarijní plány se dle výše uvedeného zákona zpracovávají pro území zóny havarijního plánování v okolí provozovatelů zařazených do skupiny B.
Zpracování vnějších havarijních plánů zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Vnější havarijní plán je preventivní dokument, který slouží k zajištění havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování, stanovuje postupy složek IZS pro případ potenciální závažné havárie.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje stanovil zóny havarijního plánování:

 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.
 • Biocel Paskov a.s.
 • BOCHEMIE, a.s.
 • BorsodChem MCHZ, s.r.o.
 • ČEPRO, a.s., Sklad Sedlnice
 • OKK Koksovny, a.s., Koksovna Svoboda
 • PRIMAGAS, s.r.o., odštěpný závod Horní Suchá
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

HZS MSK zpracoval pro území zón havarijního plánování vnější havarijní plány, které byly schváleny příslušnými starosty obcí s rozšířenou působností, případně hejtmanem Moravskoslezského kraje. Vnejší havarijní plány jsou součástí Krizového plánu Moravskoslezského kraje.

Provozovatelé zařazení do skupiny A nebo B v Moravskoslezském kraji

 

vytisknout  e-mailem