HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Video: Cvičení složek IZS – VODA 2016

V úterý 7. června 2016 od 9:00 hodin proběhlo v areálu Čistírny odpadních vod v Olomouci – Nových Sadech, Dolní Novosadská, cvičení složek IZS s názvem Voda 2016. Tématem celé akce byl nácvik zajištění nouzové dodávky vody, odběr a analýza vzorků vody a řešení výpadku části technologií čistírny odpadních vod.  

Rozehra cvičení začala s tímto námětem:

V nočních hodinách bylo na vodárenský dispečink nahlášeno několik případů nevolností občanů města Olomouce doprovázených průjmy a zvracením. Na základě přítomnosti chemických látek byla potvrzena možná mikrobiologická kontaminace vody ve vodovodu. Z tohoto důvodu bylo třeba neprodleně řešit možnosti nouzového zásobování vodou a zjistit analýzu vzorků vody. Do řešení vzniklé situace se zapojily složky integrovaného záchranného systému a další subjekty, kterými jsou provozovatelé vodovodní a kanalizační sítě, orgány ochrany veřejného zdraví a orgány krizového řízení města Olomouce.

Při kontrole čistící jímky na Čistírně odpadních vod v Olomouci (dále jen ČOV) se zjistila porucha technologie, která byla způsobena zanesením čerpadla. V důsledku toho došlo k výpadku technologie, který by mohl vážně ohrozit provoz ČOV a mít negativní dopad na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že vodní prostředí čistících jímek je chemicky a biologicky znečištěno, požádal hlavní technolog prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje o pomoc a v návaznosti na to byly povolány jednotky hasičů, včetně olomouckých a královéhradeckých hasičských potápěčů.

Průběh cvičení:

Po příjezdu k místu události získali hasiči klíčové informace o situaci na ČOV a následně se rozdělili do dvou skupin, které vzájemně spolupracovaly při zásahu:

  • dekontaminační skupina - vytyčila nebezpečnou zónu a postavila dekontaminační stanoviště,
  • lezecká a potápěčská skupina
    • lezecká skupina připravila prostor pro sestup potápěče do odpadní jímky, vytvořila kladkostroj, kterým byl potápěč jištěn při sestupu a po ukončení cvičení byl vytažen z vodní hladiny,
    • potápěčská skupina zajistila oblečení potápěče do středně těžkého potápěčského obleku, přetlakové přilby, zajistila jeho spojení s obsluhou a vybavila ho povrchovou dodávkou vzduchu.

Současně s touto činností na místě události postavila Chemická laboratoř z Frenštátu pod Radhoštěm své pracoviště, její pracovníci odebírali vzorky vody a prováděli jejich analýzu. Při této činnosti spolupracovali s Krajskou hygienickou stanicí pro Olomoucký kraj.

Hasiči na místě cvičení dále spolupracovali také s pracovníky ČOV, kteří regulovali proces čištění odpadních vod tak, aby umožnili co nejsnazší vyhledání závad hasičskou potápěčskou skupinou. Na místě dále pracovali hasiči Záchranného útvaru Hlučín, kteří zajišťovali a zprovozňovali techniku pro dodávku pitné vody a havarijní služba statutárního města Olomouce, která zajištovala nouzové zásobování vodou a zajišťovala opatření pro ochranu životního prostředí.

Cvičení se tedy zúčastnili profesionální hasiči z požární stanice v Olomouci, profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, pracovníci HZS Moravskoslezského kraje - Chemické laboratoře ve Frenštátě pod Radhoštěm, příslušníci Záchranného útvaru Hlučín, pracovníci Krajské hygienické stanice, statutárního města Olomouce a Moravské vodárenské. Celkem cvičilo 35 osob.

Cíle cvičení:

Hlavním cílem cvičení bylo procvičit postupy zasahující potápěčské, lezecké a dekontaminační skupiny při zásahu pod vodní hladinou v kontaminovaném prostředí a prověřit spolupráci olomouckých a královéhradeckých hasičských potápěčů. Dalšími cíli bylo procvičit součinnost s orgány ochrany veřejného zdraví a vodoprávním úřadem.

Dnešní taktické cvičení je součástí cvičení krizových štábů Olomouckého kraje, ORP Olomouc a ORP Jeseník, které bude probíhat ve středu 8. a ve čtvrtek 9. června 2016.

Fotografie ze cvičení najdete >> zde <<.

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039 / mobil: 725 490 377
e-mail: vladimira.hacsikova@hzsol.cz

vytisknout  e-mailem