Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VCNP - Úvod

Výbor pro civilní nouzové plánování (dále jen ''VCNP'') je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro oblast civilního nouzového plánování a pro koordinaci a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu.  

VCNP byl zřízen usnesením vlády ze dne 10. června 1998 č. 391, o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti České republiky.
 
Základním předpisem je Statut VCNP schvalovaný vládou ČR. Poslední změna Statutu VCNP byla schválena na schůzi vlády ČR dne 
9. července 2014 usnesením č. 544 .

Odpovědným gestorem za činnost VCNP je Ministerstvo vnitra. VCNP má 23 členů a jeho předsedou je ministr vnitra. Členy VCNP jsou zástupci vybraných ministerstev a ústředních správních úřadů a člen bankovní rady České národní banky. Zastoupení ministerstev a ústředních správních úřadů je stanoveno na úrovni náměstků ministrů a vedoucích úřadů. Členem VCNP je rovněž zástupce Úřadu vlády z pozice ředitele sekretariátu Bezpečnostní rady státu a zástupce Kanceláře prezidenta republiky. Organizačně a administrativně zajišťuje činnost VCNP sekretariát. Funkci sekretariátu VCNP plní odbor civilní nouzové připravenosti a strategií Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

VCNP v rámci vymezené působnosti projednává a posuzuje požadavky a záměry ministerstev a ústředních správních úřadů na přípravné, plánovací a koncepční činnosti a navrhuje nezbytná preventivní opatření.

V  oblasti své působnosti VCNP dále zabezpečuje meziresortní koordinaci aktivit zástupců České republiky v orgánech Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a Evropské unie, případně v dalších mezinárodních subjektech.

Schůze VCNP jsou neveřejné a konají se v souladu se schváleným plánem práce VCNP nejméně jednou za 3 měsíce.
 

vytisknout  e-mailem