HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V roce 2015 hasiči v Olomouckém kraji likvidovali téměř 6 tisíc událostí

V průběhu roku 2015 hasiči Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje zlikvidovali celkem 5772 událostí, což je o 215 událostí méně než v roce 2014. 

Události podle územních odborů

Nejvíce řešených událostí, stejně jako v roce 2014, měl územní odbor Olomouc (1945 událostí), územní odbor Přerov řešil 1259 událostí, územní odbor Šumperk 1092 událostí, územní odbor Prostějov 982 událostí a nejméně událostí řešili na Jesenicku, a to 494.

ÚO

Požár

Dopr. nehoda

Únik neb. látek

Technická havárie

Ostatní události

Jeseník

79

69

10

317

19

Olomouc

346

434

107

931

127

Prostějov

139

219

46

520

58

Přerov

188

310

73

623

65

Šumperk

165

244

51

576

56

Požáry

Počet požárů v roce 2015 v celém kraji se vyšplhal na 917. Zemřely při nich 3 osoby, zraněno bylo 39 osob a 6 hasičů. Škody se vyšplhaly na více než 95 milionů korun (95 208 500 Kč).

Ve srovnání s rokem 2014 se počet požárů snížil o 46 událostí. Počet úmrtí klesl o 3 usmrcené osobu při požáru a počet zraněných klest proti roku 2014 o 2 osoby.

Nejčastější příčinou vzniku požáru je nedbalost a neopatrnost dospělých, v loňském roce bylo zaznamenáno 206 požárů. Druhou nejčastější příčinou jsou technické závady – 184 požárů. Třetí místo patří úmyslně založeným požárům - v roce 2015 jich bylo do statistik zapsáno celkem 173.

Počet požárů komínů a topidel v roce 2015 vzrostl proti předchozímu roku více než dvojnásobně, statistika eviduje v roce 2015 – 69 požárů, v roce 2014 – 31 požárů.

V roce 2015 hasiči v Olomouckém kraji likvidovali 19 požárů se škodou přesahující 1 milion korun. Největšími požáry roku 2015 byly:

  • 23. ledna 2015 – Požár odchovny prasat – Kojetín, škoda 14.000.000 Kč

Jednalo se o požár odchovny prasat v obci Kojetín Při požáru došlo k úhynu 67 ks prasnic, 1878 ks selat a poškození stavebních konstrukcí. Příčina požáru: technická závada na elektroinstalaci zářivkového tělesa.

  • 1. července 2015 – Požár speciálního drážního vozidla, Střeň, škoda 10.850.000 Kč

Jednalo se o kolejové drážní vozidlo, povrchový štěrkový pluh na úpravu kolejiště. K požáru došlo za jízdy vozidla. Příčina: technická závada na hydraulickém systému vozidla.

  • 11. července 2015 – Požár dřevostavby rodinného domu, Skalička, škoda 3.000.000 Kč

Jednalo se o požár dřevostavby rodinného domu v obci Skalička. Dům byl požárem zcela zničen. Příčina: technická závada na Li-Pol akumulátoru.

  • 5. prosince 2015 – Požár vyvážecího traktoru, Brníčko, škoda 3.000.000 Kč

Jednalo se o požár vyvážecího traktoru, který byl zcela zničen. Příčina nebyla jednoznačně stanovena, událost byla uzavřena se dvěma verzemi, a to závada na zařízení stroje nebo vznik požáru v důsledku vznícení nečistot a usazenin.

Záchrana osob

Hasiči v roce 2015 při požárech bezprostředně zachránili celkem 24 osob a evakuovali z ohrožených prostor 98 osob.

Státní požární dozor

Kontroly dodržování stanovených povinností na úseku požární ochrany jsou jedním z nástrojů, jak chránit zdraví a životy osob, což je základním posláním zákona o požární ochraně a celého Hasičského záchranného sboru ČR.

V roce 2015 bylo v Olomouckém kraji realizováno celkem 830 kontrolních akcí na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolami bylo v 1619 případech zjištěno porušení zákonných povinností. Zda byly tyto závady odstraněny, bylo zjišťováno kontrolními dohlídkami. Mezi nejčastěji zjištěné nedostatky patřily:

  • neprovádění kontroly dokumentace požární ochrany (aktualizace),
  • využívání chráněných únikových cest způsobem zvyšujícím požární riziko,
  • nepředložení dokumentace (požárně bezpečnostního řešení a kolaudačního rozhodnutí),
  • neoznačení HUP, HUV a hlavního vypínače el. energie,
  • nepředložení revize elektroinstalace a plynu.

V červnu 2015 byl zadán generálním ředitelstvím HZS ČR dlouhodobý úkol zaměřený na ochranu kulturního dědictví před požáry a jejich účinky. Hasiči v Olomouckém kraji provedli v této souvislosti 12 kontrol, kterými bylo zjištěno 24 nedostatků.

Na základě rozkazu generálního ředitele HZS ČR k provedení mimořádných tematických kontrol byly ve spolupráci s Policií ČR prováděny kontroly restauračních zařízení, klubů, zábavních podniků… Tyto kontrolní akce byly prováděny od října do prosince zejména v průběhu víkendů. Při 36 kontrolách bylo zjištěno celkem 87 nedostatků (nejčastěji umístění a nepřístupnost přenosných hasicích přístrojů a neoznačení HUP, HUV a hlavního vypínače el. energie, neoznačení čísla tísňového volání apod.)

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
tel: 950 770 207
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci(zavinac)hzsol.cz

vytisknout  e-mailem