HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V Moravskoslezském kraji má devět zimních stadionů a firem ochranu před čpavkem

 
            Celkem devět subjektů, mezi nimi šest zimních stadionů a tři firmy, má od letoška v Moravskoslezském kraji vybudován unikátní systém chemického monitoringu, vyrozumění a varování (zkratka CHEMON) pro případ úniku nebezpečného amoniaku. Projekt realizuje Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK).
 
            Kvalitní monitoring v případě úniku čpavku (amoniaku) ze strojoven chlazení v podobě čidel (senzorů) a varovacího zařízení, napojeného na Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje dostaly na jaře 2014 dva ostravské zimní stadiony (ČEZ Aréna a Sareza) a na konci prosince 2014 dalších sedm subjektů. Jde o další 4 hokejové stadiony - v Havířově, Kopřivnici, Studénce a Opavě. Do druhého projektu přistoupily i tři firmy, které amoniak denně využívají – BorsodChem MCHZ v Ostravě, provozovna Mlékárny Kunín v Ostravě a firma Bidvest v Opavě.
 
V areálu stadionů již bylo namontováno v blízkosti strojovny speciální skrápěcí zařízení, které dokáže výrazně snížit koncentraci toxického mraku, jenž může amoniak vytvářet. Do monitorovacího systému patří také čidla a varovací zařízení do významných objektů vedle hokejových stánků a areálů zmíněných tří firem, například do škol a zdravotnických zařízení.
 
Informace z těchto monitorovacích zařízení půjdou na Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje. Jeho pracovníci tak mohou mnohem rychleji než dosud varovat před nebezpečným mrakem osazenstvo zmíněných škol či zdravotnických zařízení, obyvatelstvo v okolí subjektů sirénami a vyslat na místo jednotky bezprostředně po úniku amoniaku.
 
            Jednoznačně nejrozsáhlejší systém monitoringu má známá ostravská chemička. Osm z celkových 31 čidel s anténami, které byly instalovány a nyní v prosinci prozkoušeny, je umístěno i na okrajích dálnice D1. Jedno z čidel na okraji areálu je zásobováno energií ze slunečního kolektoru. BorsodChem MCHZ má nově vybudován havarijní systém zkrápění vodou pro případ úniku amoniaku, a to před zásobníky s amoniakem
 
            Projekt byl rozdělen na dvě části. Přišel pro 9 zmíněných provozovatelů zhruba na 12,3 milionů korun. Spolufinancován je z prostředků operačního programu Životní prostředí, podílejí se na něm i jednotliví partneři - provozovatelé zdrojů rizik - zhruba 10 procenty.
 
Předkladatelem první části projektu (pro ČEZ Arénu a Sarezu) je Statutární město Ostrava, zpracovatelem a odborným garantem projektu HZS MSK. Peníze na projekt poskytlo Statutární město Ostrava a Státní fond životního prostředí (SFŽP).
 
Předkladatelem druhé části projektu (4 stadiony a 3 firmy) byl Moravskoslezský kraj, zpracovatelem a odborným garantem opět HZS MSK. Peníze do projektu šly z prostředků provozovatelů stadionů a firem a SFŽP.
 
Více o projektu Chemon: http://chemon.hzsmsk.cz/
Odkazy do noveho okna

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (1)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (1) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (10)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (10) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (11)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (11) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (12)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (12) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (13)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (13) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (14)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (14) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (15)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (15) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (16)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (16) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (17)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (17) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (18)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (18) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (19)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (19) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (2)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (2) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (20)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (20) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (21)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (21) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (22)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (22) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (3)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (3) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (4)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (4) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (5)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (5) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (6)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (6) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (7)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (7) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (8)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (8) 

Detailní náhled

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (9)

chemonBorsodchemMCHS_D1_Ostrava (9) 

Detailní náhled

chemonstadionHavirov (KI) (1)

chemonstadionHavirov (KI) (1) 

Detailní náhled

chemonstadionHavirov (KI) (10)

chemonstadionHavirov (KI) (10) 

Detailní náhled

chemonstadionHavirov (KI) (11)

chemonstadionHavirov (KI) (11) 

Detailní náhled

chemonstadionHavirov (KI) (12)

chemonstadionHavirov (KI) (12) 

Detailní náhled

chemonstadionHavirov (KI) (13)

chemonstadionHavirov (KI) (13) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem