HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní správní úřady a plán krizové připravenosti

Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje schválila na svém jednání v prosinci 2012 zařazení vybraných územních správních úřadů do Krizového plánu Moravskoslezského kraje (dále jen „KP MSK“).  

Územní správní úřadyuvedené v KP MSK, v souladu s § 24c zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečují krizovou připravenost v oblasti své působnosti a k tomuto účelu zpracovávají plán krizové připravenosti.
Ke zpracování plánu krizové připravenosti zorganizoval Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) pracovní seminář, který se uskutečnil dne 19. února 2013 v budově Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě. HZS MSK seznámil územní správní úřady se zaměřením a rozsahem tohoto plánu a závěrečným termínem jeho zpracování, kterým je 31. prosinec 2013. HZS MSK rovněž v případě potřeby poskytne další nezbytné informace, podklady a odbornou metodickou pomoc.
V rámci odborného shromáždění byli zástupci územních správních úřadů také seznámeni s Integrovaným bezpečnostním centrem.

vytisknout  e-mailem