Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní plánování a stavební řád

Působnost ve věcech územního plánování vykonávají orgány obcí a krajů, Ministerstvo pro místní rozvoj a na území vojenských újezdů Ministerstvo obrany. Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy. Dotčené orgány vydávají závazná stanoviska nebo stanoviska. Na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů je jedním z dotčených orgánů také Hasičský záchranný sbor ČR.

Metodická pomůcka pro ochranu obyvatelstva - územní plánování - cílem této metodické pomůcky je sjednocení postupů při posuzování předložené dokumentace a vydávání stanovisek zohledňující požadavky ochrany obyvatelstva v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v podmínkách zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 21. 6. 2018

MV-generální ředitelství HZS ČR
oddělení ochrany obyvatelstva
e-mail sekretariat: marie.koleckova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem