HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účelová neinvestiční dotace pro JSDHO 2016

15.1.2016

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) v souladu s § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), stanoví Zásady poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „zásady“).

V souladu s uvedenými zásadami MV-GŘ HZS ČR vyhlašuje výši účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH vybrané obce, na člena dle hodinové dotace odborné přípravy a alokovanou částku pro jednotlivé kraje, která bude poskytována v roce 2016.

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí 2016 - dokumenty: Zásady,   Vzor žádosti,   Vyhlášení

vytisknout  e-mailem