HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) poskytuje účelovou neinvestiční dotaci obcím, které plní v přenesené působnosti úkoly státní správy na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, spojené s činností jednotek SDH obcí. Dotace je účelově vázaná a poskytuje se z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy. 
V letech 2016 a 2017 došlo u této dotace k významné změně, kdy již není poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje, na základě smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, ale stala se dotací průtokovou. To znamená, že o účelovou neinvestiční dotaci je nutné požádat přímo MV – GŘ HZS ČR prostřednictvím HZS Moravskoslezského kraje dvakrát ročně:

  1. Pro dotaci na zajištění pohotovosti jednotek SDH obcí kategorie JPO II na období od 1.1.2017 do 31.12.2017 je termín pro dodání žádostí k HZS Moravskoslezského kraje do 31.1.2017. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 Zásad poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „Zásady“),
  2. Pro dotaci zřizovatelům jednotek SDH obcí náklady na odbornou přípravu, výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a věcné vybavení neinvestiční povahy vynaložené v období od 1.9.2016 do 31.7.2017 je termín pro dodání žádostí k HZS Moravskoslezského kraje do 15.8.2017. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 2 Zásad. 

S dotazy je možné se obrátit na příslušníky oddělení IZS HZS Moravskoslezského kraje, kontaktní osoba kpt. Ing. Richard Franc, mail: richard.franc@hzsmsk.cz, tel.: 950 730 377.

vytisknout  e-mailem