HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účelová neinvestiční dotace

z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy na výdaje jednotek SDH obcí 

•  2018 - Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí - 2. fáze
(informace MV-GŘ HZS ČR ze dne  20. června 2018)

MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR“
„Výzva k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce“ zde

Příloha č. 1 výzvy Formulář žádosti o dotaci zde

Příloha č. 2 výzvy Postup pro vyčíslení výdajů za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje zde

Platný postup příjemce dotace uveden ve vydaných „Zásadách pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2018 - druhá fáze“ (dále jen „zásady“) zde

příloha  zásad zde

Termín pro podání žádosti: do 17. srpna 2018
- O dotace žádají obce MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím HZS kraje v souladu s § 26 odst. 2 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Dotaci lze poskytnout pouze na základě podané žádosti o dotaci ve formuláři v příloze č. 1 výzvy do datové schránky příslušnému HZS kraje.
- Předepsaný formulář žádosti pro obce příloha č. 1 výzvy ve formátu programu excel ke stažení zde
- Předepsaný formulář žádosti pro krajské úřady příloha zásad ve formátu programu excel ke stažení zde

•  2018 - Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí Zlínského kraje

  • MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy.  Výzva „Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2018“ zde
  • Poskytování dotací se řídí nově vydanými „Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2018“ zde, příloha č.1.
  • Sběr žádostí pro poskytování neinvestičních dotací na rok 2018 bude probíhat do 28. února 2018. Žádosti budou adresovány na HZS Zlínského kraje, a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek.

    Předepsaný aktivní formulář žádosti pro obce ve formátu programu excel ke stažení zde.

  • Součástí žádosti musí být kopie dokumentu (smlouvy) o zřízení účtu u České národní banky, na který bude obci dotace poskytnuta.

  • OZNÁMENÍ  (V Praze dne 16. dubna 2018)
    Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Zlínského kraje: Obec Babice, Obec Bílovice, Město Bojkovice, Městys Buchlovice, Obec Halenkov, Město Holešov, Obec Horní Bečva, Obec Jablůnka, Město Karolinka, Město Koryčany, Město Kunovice, Město Luhačovice, Obec Nedakonice, Město Rožnov pod Radhoštěm, Město Slavičín, Město Slušovice, Obec Starý Hrozenkov, Obec Strání, Město Vizovice, Obec Vlčnov, Statutární město Zlín, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2018, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV-41065-3/PO-IZS-2018 ze dne 13. dubna 2018 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.

•  2017 - Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí - Zásady, Žádost, Vyhlášení

•  2016 - Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí - Zásady, Žádost, Vyhlášení

vytisknout  e-mailem