Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Technika financovaná z EU pomáhá hasičům a občanům

3. 3. 2014 (Nicole Zaorlaová) - Inovativní moderní požární technika a technologie pořízené ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci operace Zvýšení kvality slouží od loňského roku hasičům.  

K datu 28. února 2014 byla ukončena realizační fáze projektů operace “Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru České republiky pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí“ (ve zkratce „Zvýšení kvality“).
 
 
 
Operace Zvýšení kvality zahrnovala 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů a 1 projekt Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, které byly v letech 2012 – 2014 realizovány se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu.
 
Celkem bylo v rámci operace Zvýšení kvality pořízeno 106 ks techniky pro Hasičský záchranný sbor České republiky a Správu Národního parku a chráněné krajinné oblasti. Jednalo se o cisternové automobilové stříkačky, výškovou techniku, technické automobily a velitelské automobily. Evropská unie jejich pořízení spolufinancovala částkou 519 mil. Kč.
 
Uvedené projekty spočívaly v pořízení techniky a technologií pro Hasičský záchranný sbor České republiky, s cílem zvýšit akceschopnost, mobilitu a efektivitu jeho působení. Hlavním dopadem realizace projektů je zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany.  
 
Inovativní moderní požární technika a technologie pořízené z projektů operace Zvýšení kvality slouží Hasičskému záchrannému sboru České republiky a dalším jednotkám požární ochrany pro následující účely:
 
  1. Záchranu osob a majetku před požárem a současně pro provádění záchranných prací.
  2. Hašení rozsáhlých a komplikovaných požárů průmyslových areálů, obchodních center a požárů lesů.
  3. Hašení a další zásahy v případě mimořádných událostí na výškových budovách.
  4. Technické zásahy typu dopravní nehody, vyproštění osob, úniky provozních kapalin po automobilových nehodách apod.
  5. Kvalitní mobilní zázemí pro velitele zásahu a pro organizaci spojení na místě zásahu a koordinaci ostatních složek integrovaného záchranného systému.


V řadě případů byla technika pořízená z Integrovaného operačního programu nasazena při povodních v červnu 2013. Automobilové cisterny byly nasazeny k oplachu kontaminovaných prostor od bahna vysokotlakou nekontaminovanou vodou. Velitelské vozy byly využity pro rychlou dopravu na místo a řízení zásahu v místě nasazení.

Na projekty operace Zvýšení kvality bylo v Integrovaném operačním programu určeno celkem 700 mil. Kč, z toho 85 % způsobilých nákladů spolufinancuje Evropská unie.
 
Pořízené technické prostředky jsou koncipované pro široké využití v integrovaném záchranném systému, při řešení rizik přírodních katastrof v případě potřeby i na území jakéhokoliv státu Evropské unie.
 
Dne 1. října 2013 se uskutečnilo slavnostní předání pořízené techniky, které proběhlo na ploše Letiště Praha Letňany před koncertem Povodně 2013 – Děkujeme!, který byl poděkováním záchranářům za pomoc poskytnutou při povodních v červnu 2013.
 
 
Více o projektech na:
http://www.hzscr.cz/clanek/technika-pro-zvyseni-kvality-reseni-mimoradnych-udalosti.aspx
 
Více o Integrovaném operačním programu:
http://www.kvalitazivota.eu/
 
Tisková zpráva k nasazení techniky z Integrovaného operačního programu při povodních:
http://www.hzscr.cz/clanek/nove-porizena-technika-ze-strukturalnich-fondu-evropske-unie-uz-prokazala-svoji-funkcnost-pri-povodnich.aspx
 
Fotodokumentace ze slavnostního předání techniky:
http://www.hzscr.cz/fotogalerie/koncert-povodne-2013-a-nova-hasicska-technika.aspx
 
Integrovaný operační program na vlnách Českého rozhlasu (reportáž o hasičské technice):
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Novinky_article/Pamatky,-socialni-podniky,-hasicska-technika-a-dal#prettyPhoto
 
 
 
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
 
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142

e-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem