Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úvod

Vydáním vyhlášky č. 226/2005 Sb., kterou se novelizovala vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany došlo mimo jiné k zásadní změně v organizaci v oblasti speciálních služeb HZS ČR. Vzhledem k narůstajícím úkolům chemicko-technické služby v souvislosti s teroristickými útoky na počátku století, s nebezpečím použití bojových chemických látek, B-agens či špinavé bomby atd. se tato služba rozdělila na chemickou službu a technickou službu (dále jen „TS“).

Technická služba (TS) na MV-GŘ HZS ČR a na HZS krajů je součástí úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení a zajišťuje tyto úkoly:

v organizačním řízení
  • zajišťuje a udržuje provozuschopnost prostředků TS a poskytuje podporu ostatním jednotkám PO při udržování provozuschopnosti prostředků TS,
  • usměrňuje po odborné stránce činnost TS v jednotkách PO v rámci své územní působnosti,
  • podílí se na zpracování plánů odborné přípravy, na jejím provádění a ověřování v jednotkách PO v rámci své územní působnosti, zejména zpracovává témata od-borné přípravy, specifikuje požadavky na znalosti, dovednosti apod. pro přípravu na mimořádné události zaměřené na použití prostředků TS,
  • vede evidenci a v platných termínech provádí kontroly prostředků TS,
v operačním řízení se podílí na odborném dohledu nebo činnosti při úkolech jednotky PO při mimořádných událostech s použitím prostředků TS.

vytisknout  e-mailem