Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předpisy

Technická služba je součástí oddělení služeb odboru integrovaného systému a výkonu služby na úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení. Základním dokumentem technické služby je Řád technické služby HZS ČR vydaný naposledy v roce 2016.
Činnosti technické služby se úzce dotýká vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., a vyhl č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
V odkazech uvedeny pokyny generálního ředitele HZS ČR, které ovlivnily nebo ovlivňují chod technické služby HZS ČR.


č. 40/2001
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se vydává Bojový řád jednotek PO, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 38/2002, č. 52/2004 a č. 46/2005 a Pokynu GŘ HZS ČR č. 12/2006, č. 61/2007, č. 42/2011, č. 57/2012 a č. 61/2016
č. 42/2007
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Cvičební řád jednotek PO-pořadový výcvik.
č. 43/2007
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Cvičební řád jednotek PO-technický výcvik, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 56/2012.
č. 33/2008
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se určují podmínky používání lan určených k lanovému přístupu a k záchraně, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 49/2008.
č. 46/2008
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upravuje vybavení hasiče a základní vybavení CAS, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, věcnými prostředky PO pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 64/2008.
č. 25/2009
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků.
č. 43/2009
Pokyn GŘ HZS ČR o vydávání metodiky kontrol provozuschopnosti požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
č. 26/2011
Pokyn GŘ HZS ČR o vydávání technických podmínek pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany.
č. 29/2011
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují odbornosti v HZS ČR
č. 46/2011
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady zřizování, odborná příprava a vybavení lezeckých družstev a lezeckých skupin pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.
č. 37/2012
Pokyn GŘ HZS ČR k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob, vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti.
č. 10/2013
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví postup a pravidla při sběru dat o jednotkách PO, požární technice a věcných prostředcích požární ochrany.
č. 43/2013
Pokyn GŘ HZS ČR, k činnosti jednotek PO při práci na vodě a zamrzlých hladinách.
č. 38/2014
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 58/2014.
č. 42/2014
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu.
č. 62/2016
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Řád technické služby HZS ČR.

Přehled nejdůležitějších platných norem týkajících se technické služby (soubor ve formátu XLS)

vytisknout  e-mailem