HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Studijní dny

Studijní dny představují krátkodobou praktickou přípravu k získání a prohloubení poznatků o krizovém řízení v Moravskoslezském kraji, o úloze Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v tomto řízení a o profesní realizaci opatření, jež se pro ochranu teritoria kraje a jeho obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích připravují. Nabídka studijních dnů je reakcí na zájem studentů vysokých škol oborů zaměřených na krizový management, ochranu obyvatelstva, průmyslovou bezpečnost a další příbuzné obory - seznámit se s aplikací krizového řízení v praxi. 

Organizační zajištění
Konání :  2. prosince 2013
Podání přihlášky k účasti :  7 dnů před konáním studijního dne (konání studijního dne je podmíněno zájmem minimálně pěti osob)
Kontaktní adresa a spojení : kratochvilova@hzsmsk.cz, tel. 950 739 248
 Určení
 Pro studenty vysokých škol studující obory s vazbou na krizové řízení
 Zaměření
 Krizové řízení v kraji, úloha HZS MSK v krizovém řízení
 Rozsah
 cca 6 hodin
 Místo
 Integrované bezpečnostní centrum, Nemocniční 11, Ostrava, místnost 422
 Zahájení
 9:00
OBSAH:
1.            Základy krizového řízení
 • Působnost v krizovém řízení
 • Organizace krizového řízení v kraji
 • Kritická infrastruktura
 • Úvod do metodiky zpracování krizových plánů
2.            Krizové a havarijní plánování
 • Havarijní plán kraje, vč. plánů konkrétních činností
 • Krizový plán kraje
 • Operační plány
 • Krizový plán obce
 • Plán krizové připravenosti
 • Zkušenosti z kontrol dle zákona 240/2000 Sb.
 • IZS - Poplachový plán IZS
3.            Prevence závažných havárií a plánování
 • Analýza rizika
 • Prevence závažných havárií
  • Bezpečnostní dokumentace
  • Vnitřní havarijní plán
  • Vnější havarijní plán
 • Ohrožující objekty nezařazené
 • Zkušenosti z kontrol
4.            Ochrana obyvatelstva
 • Ukrytí obyvatelstva
 • Evakuace
 • Individuální ochrana obyvatelstva
 • Nouzové přežití
5.            Varování a vyrozumění
6.            Využití geografického informačního systému v krizovém řízení
 

vytisknout  e-mailem