HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Státní požární dozor

K povinnostem hasičského záchranného sboru patří kromě jiného i výkon státního požárního dozoru. Pojem „státní požární dozor" je veřejností vykládán různými způsoby, ovšem jen málokdo ví, co je jeho náplní. 

 Tuesday, 21 October 2008

Výkon státního požárního dozoru je definován v § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Spočívá např. v provádění kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, v posuzování územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, ale také ve zjišťování příčin vzniku požárů. Jde o poměrně širokou paletu povinností, jejichž obsah upravuje oddíl první, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Pro lepší představu pracovní náplně pracovníků stavebního a kontrolního oddělení a oddělení zjišťování příčin požárů, kteří státní požární dozor vykonávají, uvádíme stručný výčet jejich provedených úkonů:

 • 98 komplexních požárních kontrol
 • 465 tematických požárních kontrol
 • 311 kontrolních dohlídek
 • 10 správních rozhodnutí k posouzení požárního nebezpečí
 • 17 správních rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši 472 000,-
 • 5 ostatních rozhodnutí
 • 3699 stanovisek k projektové dokumentaci
 • 62 účastí na územním řízení
 • 73 účastí na stavebním řízení
 • 1229 účastí na kolaudacích
 • 412 spisů o požárech
 • 39 požárně technických expertýz

Přehled činnosti je uveden pro celý Plzeňský kraj za období od 1.1. do 30.9. 2008.

vytisknout  e-mailem