HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sportovní klub při HZS Olomouckého kraje

 • Základní informace o Sportovním klubu
 • Přehled sportovních akcí v roce 2018
 • Legislativa
 • Valná hromada
 • Příspěvky a dary
 • Odkazy na další sportovní stránky

Základní informace o Sportovním klubu

Sportovní klub při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje (dále jen "Sportovní klub") je zapsaný spolek složený z příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (dále jen "HZS OLK").

Cílem Sportovního klubu je především rozvíjet sportovní činnosti u hasičů, organizovat sportovní soutěže v různých druzích sportu, podporovat sportovní reprezentaci a podílet se na jejím zabezpečení. Zakladatelem Sportovního klubu je bývalý krajský ředitel HZS OLK plk.Ing. Jiří Horáček, díky němuž se vyzdvihla prestiž Sportovního klubu mezi hasiči nejen v Olomouckém kraji. Členové Sportovního klubu sklízí pozitivní závěry v širokém okolí především aktivním přístupem a činností v oblasti sportu. Prestiž hasičského zapsaného spolku potvrzuje široká členská základna sportovců, jejíž počet převyšuje dvě stovky. Během patnáctiletého působení, od roku 2002, Sportovní klub každoročně organizuje republikové sportovní soutěže charakterizující nejen přebory, ale také mistrovství. Jednotlivých sportovních klání se účastní hasiči prakticky z celé republiky. Olomouc se dostala do úzkého seznamu měst České republiky organizujících atraktivní sportovní klání na světové úrovni zvané TFA Olomouc. Každoročně sportovci z řad HZS OLK reprezentují Českou republiku na světových hasičských hrách s velmi dobrými výsledky.

Nemalou zásluhou a participací Sportovní klub přispěl k vyzdvižení České hasičské sportovní federace. Tento svaz má za účel podporovat sport hasičů a jejich rodinných příslušníků, přispívat k vytváření podmínek pro udržování a zvyšování fyzické zdatnosti hasičů, rozvíjet jejich mezinárodní sportovní kontakty, podílet se a podporovat organizování mezinárodních sportovních akcí a v neposlední řadě podporovat členské sportovní kluby.

Je nutno podotknout, že Sportovní klub působící v oblasti sportu přispívá k organizování sportovních soutěží především finančně, čímž snižuje náklady HZS ČR. Zvyšování fyzické kondice je jednou z mnoha podmínek pro profesionální přístup hasičů k záchraně lidských životů, zvířat a majetku.

Přehled sportovních akcí v roce 2018

NÁZEV AKCE

POŘÁDÁ SK a

POZNÁMKA

březen

Turnaj HZSOL v sálové kopané (futsal)

ÚO PŘEROV, Přerov

HZS

16. březen

1. Společenský večer složek IZS

ÚO OLOMOUC + KŘ, Olomouc

HZS

březen

Turnaj ve florbalu

ÚO PROSTĚJOV, Prostějov

HZS

duben

Turnaj v badmintonu

ÚO PŘEROV, Přerov

HZS

duben

Regionální soutěž ve VZHV

ÚO PŘEROV, Přerov

HZS

3. květen

TFA Olomouc 2018

ÚO OLOMOUC + KŘ, Olomouc

HZS

16. – 17. červen

Krajská soutěž v PS

ÚO OLOMOUC + KŘ, Olomouc

HZS

18. – 19. červen

Beachvoleyball

ÚO OLOMOUC, KŘ, Olomouc

HZS

červen

Beachvoleyball

ÚO PROSTĚJOV, Prostějov

HZS

21. červen

Hranická věž

ÚO Přerov, Hranice

HZS

září

Turnaj v nohejbale složek IZS - Jeseník

ÚO JESENÍK, Jeseník

IZS

září

Turnaj v nohejbale Uničov

ÚO Olomouc, Uničov

HZS

září

Lezení na obtížnost na umělé stěně

ÚO Olomouc, Olomouc

HZS

září

Turnaj složek IZS v nohejbale - Hranice

ÚO PŘEROV, Přerov

IZS

26. září

Hanácké pilař

ÚO OLOMOUC, Olomouc

HZS

listopad

Turnaj v bowlingu

ÚO PROSTĚJOV, Prostějov

HZS

listopad

Turnaj v bowlingu

HZS OLK, ÚO OLOMOUC, Olomouc

HZS

Legislativa

Činnost Sportovního klubu při HZS Olomouckého kraje se řídí těmito zákony a vyhláškami:

 • zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
 • zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Složení výkonného výboru SK při HZS Olomouckého kraje:

Funkce ve SK při HZS OLK
Jméno
prezident
Mgr. Ing. Radomír Kafka
viceprezident
Vladimír Vilímek
sekretář
Ing. Věra Pumprlová
člen - ÚO Jeseník
Ing. Jan Pastucha
člen - ÚO Prostějov
Miroslav Ležák
člen - ÚO Přerov
Ing. Miroslav Čoček
člen - ÚO Šumperk
Radek Hýbl
člen - ÚO Olomouc Ing, Karel Kotek
 stanovy Sportovního klubu při HZS Olomouckého kraje

Valná hromada

Příspěvky a dary

Podpora Sportovního klubu při HZS Olomouckého kraje

 
Sportovní klub při HZS Olomouckého kraje, z.s., děkuje Olomouckému kraji, který v roce 2018 poskytl  dotaci ve výši 95.000,- Kč, která bude použita na částečnou úhradu výdajů na celoroční činnost a uspořádání soutěží a zabezpečení přípravy reprezentace Sportovního klubu při HZS Olomouckého kraje. Finanční prostředy z dotace budou použity na
 • soutěž TFA Olomouc 2018
 • soutěž ve vyprošťování v Přerově
 • soutěž v lezení na umělé stěně
 • soutěž Hanácké pilař 2018
 • a sportovní soustředění družstva HZS Olomouckého kraje v požárním sportu.

Odkazy na další sportovní stránky

Další informace o hasičských sportovních aktivitách můžete nalézt na těchto stránkách:
 

MV GŘ HZS ČR - Generální ředitelství HZS ČR

UNITOP - Svaz sportovních klubů Policie ČR

Požáry - Informace od požárů až po sport

Sportbusiness

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

FIRE SPORT

TFA

vytisknout  e-mailem