Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rozsáhlé cvičení ZÓNA 2015 prověří krizovou připravenost

16. 9. 2015 (Nicole Zaoralová) - Během noci ze dne 21. 9. 2015 na 22. 9. 2015 dochází v Jaderné elektrárně Temelín k simulované sérii poruch a selhání bezpečnostních systémů. Hrozí únik radioaktivity do životního prostředí. Po zhodnocení stavu v ranních hodinách směnový inženýr Jaderné elektrárny Temelín klasifikuje situaci jako mimořádnou událost druhého stupně.  

Tento stav je startem pro zahájení cvičení ZÓNA 2015, které proběhne ve dnech 22. – 24. září 2015 a které je již čtvrtým cvičením tohoto typu u nás (ZÓNA 2008, ZÓNA 2010 a ZÓNA 2013). Cvičení organizované z ústřední úrovně se zaměřuje na zajištění krizové připravenosti ústředních správních úřadů, orgánů územní samosprávy, základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) a dalších subjektů v případě vzniku havárie na některé z jaderných elektráren v České republice.
 
Zabezpečit přípravu a provedení samotného cvičení ZÓNA 2015 bylo uloženo ministru vnitra v součinnosti s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a ministrem obrany. Tématem cvičení bude činnost ústředních správních úřadů, správních úřadů Jihočeského kraje, složek IZS a dalších dotčených subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Temelín (dále jen ČEZ ETE).
 
Zodpovědným za realizaci cvičení bylo určeno Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Pro přípravu, provedení a následné vyhodnocení cvičení byla sestavena řídící skupina, v níž jsou i zástupci dalších subjektů: odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Úřadu vlády ČR, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Policejního prezidia ČR, Správy státních hmotných rezerv, ČEZ ETE, Krajského úřadu Jihočeského kraje, HZS Jihočeského kraje a Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje.
 
Záměrem cvičení bude procvičit činnost organizace havarijní odezvy ČEZ ETE a orgánů krizového řízení ČR. Dále si cvičení klade za cíl prověřit aktuálnost vnějšího havarijního plánu zóny havarijního plánování ČEZ ETE, funkčnost informování médií, obyvatel i veřejnosti, aktivaci předurčených jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v zóně havarijního plánování a reálnost plánů, např. typového plánu „radiační havárie“ nebo ústředního poplachového plánu IZS.
 
V prvním období cvičení bude na ČEZ ETE klasifikována mimořádná událost druhého stupně s hrozícím únikem radioaktivních látek do životního prostředí, dojde k vyhlášení ochranných opatření v celém areálu elektrárny, svolání organizace havarijní odezvy, vyrozumění orgánů dle vnitřního havarijního plánu, svolání příslušných krizových štábů a zahájena komunikace mezi orgány krizového řízení všech úrovní.
 
Začátek druhého období cvičení začíná v momentě, kdy je situace překlasifikována na mimořádnou událost třetího stupně. Poté budou vyrozuměny dotčené orgány a organizace, varováno obyvatelstvo v zóně havarijního plánování a ve své činnosti pokračují krizové štáby. V průběhu tohoto období dojde k fiktivnímu úniku radioaktivních látek. Vzhledem k vývoji situace je o události informován také předseda vlády, aktivován ústřední krizový štáb a vyhlášen nouzový stav pro území Jihočeského kraje.
 
Ve třetím období je plánováno ukončení úniku radioaktivních látek z areálu elektrárny, dojde k monitorování radiační situace vybranými složkami Celostátní radiační monitorovací sítě a k vydání doporučení k ochranným opatřením. Čtvrté období má název realizace opatření na úrovni kraje a spadá sem evakuace obyvatel a zajištění jejich nouzového přežití. I během této fáze stále cvičí orgány krizového řízení na všech úrovních.
Celé cvičení bude ukončeno 24. září po 12. hodině.
 
Pro novináře bude zorganizována den před zahájením cvičení (21. září 2015) tisková konference. Aktuální informace bude možné nalézt i na webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR (www.hzscr.cz) a na webových stránkách dalších účastníků cvičení. Novináři se budou moci zúčastnit i praktických ukázek, např. zasedání krizového štábu Jihočeského kraje, evakuace obyvatel nebo činnosti policejní hlídky na uzávěře silnice k elektrárně. Konkrétní datum a čas ukázek bude upřesněn na tiskové konferenci.
 
Kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem