HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychosociální podpora lidem zasaženým mimořádnou událostí

Každý člověk se ve své rodině nebo nejbližším okolí může dostat do situace, ve které je konfrontován s nějakou mimořádnou událostí – zraněním, ztrátou blízkého, nemocí, ztrátou bezpečí a majetku či jiným lidským neštěstím.

Mimořádné události (povodně, požáry, dopravní nehody apod.) jsou události, které jsou nepředvídatelné, neovladatelné, vyvolávají poznatelné projevy tísně a přesahují běžnou lidskou zkušenost. Týkají se jednotlivce, skupiny nebo většího celku obyvatelstva.

Úkolem psychologické služby je koordinace a přímé poskytování psychosociální péče a podpory lidem zasaženým mimořádnou událostí.

Tato činnost probíhá ve spolupráci s:

a) základními složkami integrovaného záchranného systému
b) oddělením krizového řízení a ochrany obyvatelstva HZS Středočeského kraje
c) neziskovým sektorem

Oblast zajišťování psychologické péče a podpory lidem zasaženým mimořádnou událostí s sebou nese i spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi. Nejintenzivnější v tomto směru je spolupráce s mezinárodní humanitární organizací ADRA a jejím tzv. Komunitním intervenční psychosociálním týmem, složeným z dobrovolníků a zaměřeným na střednědobou a dlouhodobou pomoc a podporu lidem zasaženým mimořádnou událostí.

Od roku 2010 tento tým funguje i v rámci Středočeského kraje – viz Kontakty.

Definice a poslání KIP týmu ADRA

Komunitní intervenční psychosociální tým je organizovaná skupina proškolených dobrovolníků. Vykonávají terénní formu pomoci lidem a komunitám zasaženým mimořádnou událostí. Nabízí podporu v oblasti duševní, sociální, duchovní a tělesné. Základním posláním týmů je aktivně vstupovat do pomoci při a po mimořádných událostech a přispívat ke zlepšování připravenosti občanů i komunity na takové události.

Členové KIP týmů hodlají vyvíjet svoji činnost v rámci akreditovaného programu Ministerstva vnitra „KIP týmy pro mimořádné události“. Navazují na práci složek Integrovaného záchranného systému ČR. Spolupracují se zástupci obcí, církvemi a jinými pomáhajícími organizacemi. Při své práci se hlásí k Etickému kodexu sociálního pracovníka a Standardům psychosociální krizové pomoci MV – GŘ HZS ČR.

Záměrem působení dobrovolníků KIP týmu je:

  • doprovázet přímo zasažené, rodinné příslušníky, očité svědky, i pomáhající a nabízet jim podporu při zvládání dopadů mimořádné události
  • podílet se na plánování a koordinaci následné pomoci v oblasti zasažené mimořádnou událostí
  • dlouhodobě podporovat zasažené lidi ve využití jejich vlastních sil a zdrojů
  • posílit, příp. iniciovat vzájemnou pomoc v rodinách, skupinách, obcích, mezi sousedy atd. a posilovat jejich připravenost na případné další mimořádné události

Hodnoty dobrovolníků KIP týmů při poskytování psychosociální pomoc

Respektují lidskou důstojnost zasaženého, právo na soukromí, jeho aktuální potřeby, svobodu rozhodování, odlišnost a individualitu osobnosti každého člověka, jeho hodnoty, možnosti a schopnosti.

Pomoc nabízí dobrovolně, aktivně a dlouhodobě. Usilují o naplňování standardů psychosociální pomoci, principů týmové práce a transparentního jednání. To vše ve spolupráci se zasaženým a bez nároku na finanční odměnu.

Člen KIP týmu při poskytování pomoci zná a respektuje své možnosti a kompetence. Dbá na zachování vlastní důstojnosti, zdraví a hodnot. Rozvíjí své znalosti a dovednosti, které mu umožňují efektivněji pomáhat.

vytisknout  e-mailem