HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt "SIGNÁL V NOUZI" - dovybavení pracoviště krizového štábu MSK audiovizuální technikou

V průběhu roku 2012 byl ve spolupráci se společností ČEPS, a.s. v prostorách Integrovaného bezpečnostního centra realizovaný projekt „SIGNÁL V NOUZI“. Projekt řešil zkvalitnění vybavení pracoviště stálé pracovní skupiny krizového štábu Moravskoslezského kraje (KŠ MSK) a jeho účelem bylo zajištění efektivnější práce při řešení krizových situací na území Moravskoslezského kraje.  

Stále vzrůstající četnost mimořádných událostí a zejména pak rozsáhlost mimořádných událostí, způsobených přírodními vlivy (povodně, větrné smrště, sněhové kalamity,…) i neustálá hrozba teroristických akcí, které mohou způsobit velké ohrožení rozsáhlých území a velkého počtu obyvatelstva, vyžaduje při jejich likvidaci a ochraně obyvatel nejen nasazení všech dostupných sil a prostředků z území kraje, ale i efektivní využití sil a prostředků, nabídnutých na základě dohod a smluv zejména okolními kraji a státy. V rámci úzké spolupráce je v zájmu její efektivity nezbytná spolupráce na úrovni regionálních operačních a informačních středisek a dispečerských středisek spolupracujících subjektů z řad kritické infrastruktury (energetika, zásobování vodou, správci povodí, ČHMÚ a další), mezi které se řadí i společnost ČEPS, a.s.
 
   ČEPS, a.s.   
 
Projekt byl realizován v souladu s „Dohodou o spolupráci při řešení mimořádných událostí a krizových situací" uzavřenou mezi MV – Generální ředitelstvím HZS ČR a ČEPS, a.s. dne 30. 12. 2009. V rámci něho byla vybavena jedna z místností v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC MSK) audiovizuální technikou. Místnost je určena pro činnost skupiny analýzy a nasazení sil a prostředků stálé pracovní skupiny KŠ MSK. V době řešení krizových situací slouží místnost k práci skupiny KŠ MSK, v době "mírové" slouží k pořádání seminářů a školení krizových orgánů obcí a kraje v rámci krizové připravenosti a ke školení pracovníků složek IZS, kteří se podílejí na práci v krizovém i operačním řízení v Moravskoslezském kraji.

 

vytisknout  e-mailem