Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence v požární ochraně

 • Pro všechny
 • Pro učitele základních a speciálních škol
 • Pro učitele středních škol
 • Pro projektanty

Pro všechny

 
Publikace „Doma bezpečně“ (ve formátu pdf) je určena pro širokou veřejnost. Jsou v ní uvedena doporučení nejen pro orgány bytových družstev a společenství vlastníků, ale i pro vlastníky a obyvatele bytových i rodinných domů. Má napomoci orientovat se ve spleti právních a technických předpisů, srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí spojená s „bydlením“. Upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se každý občas dopouští, byť v dobré víře nebo z neznalosti, ale které mohou mít tragické důsledky.  
  
 
  
Požární bezpečnost objektů pro bydlení a ubytování představuje početně největší samostatnou oblast požární ochrany a dotýká se prakticky všech obyvatel naší republiky. Požáry bytového fondu jsou také z hlediska statistického sledování dlouhodobě na prvních místech jak z hlediska četnosti, tak často i počtu zraněných či usmrcených osob. U každého osmého bytového požáru jsou evidovány následky na zdraví nebo přímo úmrtí osob.
  
Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR chce touto publikací přispět k tomu, aby domov byl pro každého nejen moderním, komfortním a útulným místem, ale také místem pro klidný a bezpečný život.

Pro učitele základních a speciálních škol

Výchova dětí v oblasti požární ochrany (Praha 2003)
 
Upozornění pro školy!
 
Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03-22 ze dne 4. března 2003) byla do vzdělávacích programů začleněna tematika ochrany člověka za mimořádných událostí a každá základní, speciální, střední nebo vyšší odborná škola obdržela prostřednictvím hasičského záchranného sboru příslušného kraje příručku pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Jedna z kapitol této příručky (Téma č. II, Živelní pohromy, písm. D. Požáry) se zabývá problematikou požárů. Ke snížení možnosti vzniku požáru z nedbalosti, neopatrnosti ale i neznalosti důsledků, které je možné svým jednáním způsobit, je důležité preventivně výchovné vzdělávání zejména dětí školního věku. Proto Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zahájilo v roce 2003 práce na rozpracování uvedené kapitoly o požárech do samostatné příručky „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“, určené učitelům základních a speciálních škol (následuje obdobná příručka pro učitele středních škol). V roce 2005 byla distribuce příručky na školy provedena prostřednictvím hasičských záchranných sborů krajů.
 
Příručka byla vydána v nákladu 8 000 ks jako neprodejná jednorázová účelová publikace včetně dvou doprovodných videokazet. Nelze ji proto objednat. Z tohoto důvodu zveřejňujeme pro potřeby škol plný text této příručky.
  
Příručka ke stažení ve formátu pdf, velikost 5,28 MB
 
Doprovodný film ke stažení ve formátu mpg1

Obsah:

Úvod
Teoretická část
 1. Legislativa dotýkající se požární ochrany v ČR
 2. Hoření
 3. Požár a elementární teorie hašení
 4. Hasicí přístroje
 5. Zásah
 6. Některá témata první pomoci a zdravovědy
 7. Nebezpečí v přírodě a ve městě
 8. Podstata a systém výuky
 9. Sociální dovednosti
 10. Jak upoutat, zaměřit a udržet pozornost žáků
 11. Strach a úzkost
 12. Psychické trauma a stres
 13. Úloha motivace v práci s dětmi
Metodická část prvního cyklu (1. stupeň ZŠ)
Metodická část druhého cyklu (2. stupeň ZŠ)
Použitá literatura
Přílohy

Pro učitele středních škol

Výchova a prevence v oblasti požární ochrany (Praha 2005)
 
Upozornění pro školy!
 
V roce 2005 byla prostřednictvím hasičských záchranných sborů krajů provedena na všechny školy distribuce příručky pro učitele základních a speciálních škol „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“ (1 a 2 cyklus). V roce 2005 byly zahájeny práce na obdobné příručce pro učitele středních škol pod názvem Výchova a prevence v oblasti požární ochrany (3 cyklus) a v roce 2007 byla provedena opět prostřednictvím hasičských záchranných sborů krajů její distribuce - na každou školu 2 ks.
 
Příručka byla vydána v 6 000 ks jako neprodejná jednorázová účelová publikace včetně DVD s doprovodným filmem. Nelze ji proto objednat. Z tohoto důvodu zveřejňujeme pro potřeby škol plný text této příručky.

Obsah:

  • Úvod
  • Systém a podstata výuky
  • Metodická část
   • Blok 1 - Setkání s požárem
   • Blok 2 - Riziko setkání s požárem
   • Blok 3 - Co mohu udělat do příjezdu hasičů
   • Blok 4 - Záchrana ohrožených osob u požáru
   • Blok 5 - Jak hasit požár
   • Blok 6 - Záchrana u dopravní nehody
   • Blok 7 - Ověření získaných znalostí
  • Teoretické přílohy
  • Metodická část
   • Příloha 1
   • Příloha 2
    • Požární řád
    • Požární poplachové směrnice Požární evakuační plán
   • Příloha 3
    • Nebezpečí v přírodním terénu
   • Příloha 4
    • Integrovaný záchranný systém (IZS)
    • Třídy požáru dle ČSN EN2
   • Příloha 5
    • Výklad § 207 trestního zákona
   • Příloha 6
    • Postup provádění umělého dýchání
   • Příloha 7
    • Nebezpečnost látek podle Kemlerova kódu
    • Výběr R a S vět
   • Příloha 8
    • Strach a jeho působení na člověka
    • Stres a psychické trauma
    • Panika a její vznik
    • Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
    • Následky traumat a vývojové stupně
    • Na co dbáme při záchraně osob
    • Chování záchranáře
    • Hysterie jako neurotický syndrom
  • Praktické přílohy
   • Příloha 1 - Znalostní test
   • Příloha 2 - Domácí únikový plán
  • Použitá literatura

Pro projektanty

 

vytisknout  e-mailem