HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost u HZS MSK v roce 2016

Nedílnou součástí pracovního života Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) je realizace preventivně výchovné činnosti (dále jen PVČ). Jejím cílem je působit na obyvatelstvo a předcházet tak vzniku mimořádných událostí nebo mírnit jejich dopady právě žádoucím chováním obyvatelstva. HZS MSK má propracovaný systém realizace PVČ na svém území a při svém působení se zaměřuje na široké spektrum veřejnosti, od předškolního vzdělávání až po seniory a handicapované spoluobčany. 

Program „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ (dále jen „Hasík CZ“)

Prioritním úkolem PVČ u HZS MSK je realizace preventivně výchovného programu „Hasík CZ“. V roce 2016 navštívili instruktoři v rámci programu „Hasík CZ“ 342 základních škol (946 druhých a šestých tříd), což představuje 79,4% všech základních škol v Moravskoslezském kraji (dále jen „MSK“). Na tomto výsledku se podílelo 194 instruktorů. Z tohoto počtu bylo 123 instruktorů z řad příslušníků HZS MSK.

Graf_Hasik.jpg

Obr. 1 Počty navštívených škol v procentním vyjádření

Graf_Hasik_MSK.jpg

Obr. 2 Počty navštívených tříd členěné po ÚO HZS MSK

Celkový výsledek programu v roce 2016 vysoce překročil hranici stanovenou „Koncepcí preventivně výchovné činnosti - Vzdělávání žáků základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ ze dne 27. 10. 2005, ve které byl stanoven cíl implementovat program do 60 % základních škol v MSK (více o koncepci zde). V loňském roce oslavil program „Hasík CZ“ 20 let svého trvání a HZS MSK ve spolupráci s GŘ HZS ČR, Citadelou Bruntál, z.s. a VŠB- TU Ostrava uspořádal u této příležitosti slavnostní společenské setkání. Na tomto setkání byly prezentovány úspěchy dosažené realizací programu, přičemž HZS MSK patří na absolutní špičku v rámci ČR. Na setkání byli rovněž oceněni ti, který se zasloužili o rozvoj a realizaci programu „Hasík CZ“. Z celkového počtu 38 oceněných bylo 18 oceněných z Moravskoslezského kraje MSK.

PVC-instruktori.jpg

Program „Vzdělávání pedagogů, žáků a studentů v zónách ohrožení“, (dále jen „Školy v zónách“)

K dalším úkolům, na kterých HZS MSK pokračoval i v roce 2016, patří realizace programu „Školy v zónách“, ve kterém je zahrnuto 166 školských zařízení ohrožených úniky nebezpečných látek ze stacionárních zdrojů rizik a přirozenou povodní. V jednotlivých zónách ohrožení je 76 mateřských škol (dále jen MŠ),
62 základních škol a 28 středních škol.

Instruktoři v rámci programu působili:

- na 56 základních školách, což je 90 % všech škol, zahrnutých do programu;
- na 28 středních školách, což je 100 % všech škol, zahrnutých do programu;
- u MŠ byl stanoven tříletý interval návštěv a v roce 2016 byly navštíveny všechny MŠ, jimž dobíhala tříletá periodicita.

Skoly_v_ohr_graf.jpg

Vzdělávání pedagogů

V roce 2016 proběhlo vzdělávání pedagogů v rámci rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání na jednom územním odboru HZS MSK. Toto vzdělávání se uskutečnilo 23. listopadu na územním odboru Frýdek-Místek a zúčastnilo se jej 27 pedagogů základních škol ležících na území Třinecka a Jablunkovska. Pro příští rok je plánováno vzdělávání na dvou územních odborech již pod nově schválenou reakreditací tohoto programu.

Další úkoly, které si HZS MSK stanovil a zrealizoval v roce 2016:

  • ve spolupráci s Kluby seniorů, ale i např. se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, proběhlo 29 přednášek pro seniory a handicapované občany s účastí 730 osob;
  • byly zveřejňovány aktuální informace z oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení na webových stránkách a sociálních sítích HZS MSK. HZS MSK se také aktivně zapojil
    do mediální kampaně na podporu propagace PVČ u HZS ČR;
  • pokračovala publikační činnost s vybranými periodiky, regionálním tiskem a zpravodaji obcí a také byly zveřejňovány aktuální informace pomocí rozhlasového i televizního vysílání zejména
    ve spolupráci s TV POLAR a Českým rozhlasem Ostrava;
  • probíhala setkání s veřejností při různých příležitostech. Byly to např. Den požární bezpečnosti,
    pro děti mladšího školního věku se četly na hasičských stanicích hasičské pohádky, probíhaly exkurze na hasičských stanicích, HZS MSK participoval i na různých akcích, organizovaných jinými subjekty. Akcí s největším počtem návštěvníkům, kteří navštíví stan PVČ HZS MSK, jsou bezesporu Dny NATO. V loňském roce navštívilo stan PVČ cca 5000 návštěvníků.

Plán HZS MSK k realizaci preventivně výchovné činnosti na rok 2017

V únoru 2017 byl přijat Plán HZS MSK k realizaci PVČ s několika hlavními úkoly v podobě pokračování v realizacích programů „Hasík CZ“ a „Školy v zónách“. Bude navázáno také na předchozí léta vzděláváním pedagogů, a seniorů. U této cílové skupiny oblast vzdělávání se rozšíří nově o tematické přednášky v rámci Univerzit třetího věku. Bude pokračovat publikační činnost a zveřejňování aktuálních informací nebo setkání s veřejností při různých akcích. Jedním z důležitých úkolů pro letošní rok je i spolupráce s Českou asociací hasičských důstojníků a HZS Olomouckého kraje v rámci dlouhodobé preventivní kampaně „Ochrana proti únikům plynu a požárům“.

vytisknout  e-mailem