Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence v požární ochraně

 1. Pro všechny
 2. Pro učitele základních a speciálních škol
 3. Pro učitele středních škol
 4. Pro projektanty
Výchova dětí v oblasti požární ochrany (Praha 2003)
 
Upozornění pro školy!
 
Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03-22 ze dne 4. března 2003) byla do vzdělávacích programů začleněna tematika ochrany člověka za mimořádných událostí a každá základní, speciální, střední nebo vyšší odborná škola obdržela prostřednictvím hasičského záchranného sboru příslušného kraje příručku pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Jedna z kapitol této příručky (Téma č. II, Živelní pohromy, písm. D. Požáry) se zabývá problematikou požárů. Ke snížení možnosti vzniku požáru z nedbalosti, neopatrnosti ale i neznalosti důsledků, které je možné svým jednáním způsobit, je důležité preventivně výchovné vzdělávání zejména dětí školního věku. Proto Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zahájilo v roce 2003 práce na rozpracování uvedené kapitoly o požárech do samostatné příručky „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“, určené učitelům základních a speciálních škol (následuje obdobná příručka pro učitele středních škol). V roce 2005 byla distribuce příručky na školy provedena prostřednictvím hasičských záchranných sborů krajů.
 
Příručka byla vydána v nákladu 8 000 ks jako neprodejná jednorázová účelová publikace včetně dvou doprovodných videokazet. Nelze ji proto objednat. Z tohoto důvodu zveřejňujeme pro potřeby škol plný text této příručky.
  
Příručka ke stažení ve formátu pdf, velikost 5,28 MB
 
Doprovodný film ke stažení ve formátu mpg1

Obsah:

Úvod
Teoretická část
 1. Legislativa dotýkající se požární ochrany v ČR
 2. Hoření
 3. Požár a elementární teorie hašení
 4. Hasicí přístroje
 5. Zásah
 6. Některá témata první pomoci a zdravovědy
 7. Nebezpečí v přírodě a ve městě
 8. Podstata a systém výuky
 9. Sociální dovednosti
 10. Jak upoutat, zaměřit a udržet pozornost žáků
 11. Strach a úzkost
 12. Psychické trauma a stres
 13. Úloha motivace v práci s dětmi
Metodická část prvního cyklu (1. stupeň ZŠ)
Metodická část druhého cyklu (2. stupeň ZŠ)
Použitá literatura
Přílohy

vytisknout  e-mailem