HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přesnou identifikací místa události můžete zachránit život

13. července 2016 - (Ivana Svitáková) - V době letních prázdnin se často pohybujeme po místech, která nám nejsou zcela známá, která navštěvujeme poprvé. Cestujeme na vzdálenější místa od domova, sjíždíme řeku, účastníme se výletů na kole.  Ale protože neštěstí nechodí po horách, vyplatí se být připraven na situaci, kdy bychom potřebovali pomoc záchranářů. Ale často se stane, že přesně nevíme, kde jsme. K rychlejší identifikaci místa, kde se nacházíme a k včasnému přivolání hasičů, zdravotníků anebo policistů poslouží následující informace. 

Systém tísňového volání na území České republiky (ČR) se skládá  ze čtyř národních telefonních čísel tísňového volání

150- Hasičský záchranný sbor ČR

155 – zdravotnická záchranná služba

158 – Policie ČR

156 – městská (obecní) policie

a navíc jednotné evropské číslo tísňového volání 112, které je provozováno Hasičským záchranným sborem ČR.

V roce 2015 bylo odbaveno telefonním centrem tísňového volání HZS hl. m. Prahy celkem 411 907 hovorů.

Může se stát, že při nehodě a jiné mimořádné události na cestách si ihned neuvědomíme (třeba vlivem stresu a šoku), kde se nacházíme. Operátoři na lince 112 jsou i na takové případy připraveni. 

 

Informační ceduleInformační cedule

Česká tísňová linka 112 disponuje technologií, pomocí které může operátor snadněji identifikovat místo události.

 

Abychom usnadnili včasný příjezd záchranářů, je dobré si všímat výrazných staveb, (mostů, domů, kostelů), vodních toků a ploch (rybníků, řek, přehrad), železnice, čísla silnice, které podle vašeho popisu operátor identifikuje. Vyslaná pomoc na místo události se tím zrychlí. V mnoha případech jde doslova o minuty při záchraně života, zdraví, majetku nebo životního prostředí.

 

Popisné a orientační číslo domuPopisné a orientační číslo domu

Na dálnicích a rychlostních komunikacích dochází často k mimořádným událostem. Při volání na tísňovou linku oznamte číslo dálnice, kilometr a směr, kterým jedete.

 

Na silnici II. a III. třídy při tísňovém volání řekněte, odkud a kam jedete, popřípadě název sídla, které jste naposledy míjeli. Pokud víte, nahlaste číslo silnice a číslo objektu (mostu, přejezdu, podjezdu), které tvoří přesnou a jedinečnou adresu.

 

Označení železničního přejezduOznačení železničního přejezdu

 

 

 

Ve městě použijeme pro identifikaci nejlépe název ulice, čísla popisného, popřípadě orientačního, ve velkých městech je vhodné informovat o části města.

 

 

Adresní místa v obcích tvoří čísla popisná, určitě se vyplatí informovat záchranáře i o dalších orientačních bodech, které umožní rychlejší přesun záchranářů na místo události. Například upozornit na výraznou vodní plochu, významnou stavbu.

 

 

 

 

Název řeky a číselné označení mostuNázev řeky a číselné označení mostu

Při mimořádné události na železnici nebo železničním přejezdu oznamte název trati, nebo její počáteční a koncové stanice nebo název předcházející či nadcházející stanice. 

Určení místa události pomocí globálního polohového systému (GPS) oznamte operátorovi zeměpisnou délku a šířku stanoviště, na kterém se nacházíte.

 

 

Při volání na tísňovou linku z vodního toku oznamte název toku, kilometr, na kterém se nacházíte, popřípadě uveďte informaci o sídle, které jste míjeli, nebo kam míříte. Říční kilometry nejsou číslované od pramene toku, ale naopak číselná řada říčních kilometrů vzrůstá od soutoku směrem proti proudu. Informaci lze také doplnit názvem jezu, tábořiště nebo blízké železniční stanice atp.

V oblasti, kde není výrazný orientační bod, použijeme pomístní název podle mapy (skály, zátoky, lesa, skládky, haldy atp.) a připojíme další informace o nejbližších sídlech, obcích, čísla silnice, železnice.

Cenné informace o orientačních bodech pro identifikaci místa, kde se nacházíte v případě vzniku mimořádné události, naleznete v publikaci. -Víš, odkud voláš na tísňovou linku 112? 

Elektronickou podobu naleznete na www.hzscr.cz/tisnovavolani


 kpt. Ing. Ivana Svitáková

odbor prevence

HZS hl. m. Prahy

foto : archiv autorky

vytisknout  e-mailem