Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poslední vědomostní soutěž o Hasičské pohádky

5. června 2017 (Martina Talichová) – Úspěšnou knihu Hasičských pohádek je možné naposledy vyhrát v rámci soutěže, kterou pro Vás každý měsíc připravilo MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Vyzkoušejte si své znalosti z oblasti požární prevence i ochrany obyvatelstva a vyhrajte pohádkovou knížku, jejíž autoři jsou sami hasiči. 

Nové soutěžní otázky na měsíc červen 2017:
1.
Co označuje tento symbol na hasicím přístroji?
obrazek B.png

2. Jaké nejvhodnější orientační body ve městě je možné použít při ohlašování mimořádné události na lince 112 nebo 150?
3. Evakuace je jedním ze základních prostředků ochrany obyvatelstva. Jak evakuaci dělíme podle doby trvání a podle velikosti evakuovaného prostoru?
4. Při vzniku krizové situace lze v České republice vyhlásit některý z krizových stavů. Jaké krizové stavy to jsou?
5. Zastihne-li člověka bouřka venku ve volném prostoru, čeho je třeba se vyvarovat?

Své odpovědi zasílejte elektronicky do 30. června 2017 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové z MV- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (tel. 950 819 882,  e-mail martina.talichova@grh.izscr.cz).

Vítězi květnového kola soutěže se staly:
SDH Kuklík, 
Eliška Wimmerová, 
Martina Růžičková.

Správné odpovědi na otázky v měsíci květnu 2017 zní následovně:
1. Co označuje symbol polen a písmene "A" na přenosném hasicím přístroji?
Symbol označuje, že přenosný hasicí přístroj je vhodný k hašení požáru třídy A, tzn. k požáru pevných látek, například dřeva, uhlí, textilu, papíru, slámy nebo plastů. Hoření těchto látek je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní a pěnové. Voda je dobrým hasivem díky své schopnosti předměty ochlazovat.

2. Jak může být postižen člověk, který vědomě bezdůvodně zneužije linku tísňového volání?
Zlomyslné či bezdůvodné volání na linky tísňového volání je přestupkem, který může být potrestán pokutou až do výše 200 000 Kč, v extrémních případech může být takové jednání klasifikováno jako trestný čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.

3. Co je hlavním společným znakem základních složek integrovaného záchranného systému ČR?
Základní složky integrovaného záchranného systému ČR jsou schopny rychle a nepřetržitě zasahovat, mají působnost na území celé České republiky a obsluhují telefonní linky tísňového volání pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události.

4. Co může být příčinou sesuvu půdy v České republice?
V České republice k rozsáhlým sesuvům půdy obvykle nedochází, ale k místnímu sesuvům svahů dojít může. Dojde k němu obvykle na prudkém svahu (sklon svahu náchylného k sesuvu půdy bývá zpravidla větší než 22 stupňů) po silném dešti, kdy promáčená vrstva půdy sjede po nepropustném skalním podloží. Náchylná k sesuvům je zejména půda jílovitá, a to kvůli svým jemným částečkám, které jsou mazlavé a volně po sobě kloužou. Soudržnost hornin je také narušována zmrznutím a zvětráváním. Nestabilitu svahu mohou způsobit i změny porostu nebo odstranění vegetace.  

5. Je povoleno plošné vypalování suché trávy a porostů?
Plošné vypalování suché trávy a porostů je v ČR celoročně zakázáno hned několika zákony, především zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, občanům pokuta až do výše 25 tisíc korun a firmám může být udělena sankce až do výše 500 tisíc korun.

Děkujeme všech účastníkům soutěže za zaslané odpovědi. Vylosovaným výhercům gratulujeme.

Kontakt
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem