HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Port.All pro jednotky SDH obcí

Informace k webové aplikaci PORT.ALL určené výkonným jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí se zaměřením na jednotky dislokované v Moravskoslezském kraji. 

Zprávy o zásahu

Vyplňování zpráv o zásahu, dílčích zpráv o zásahu a zpráv o činnosti se řídí Sbírkou interních aktů řízení č. 37/2015, vydanou MV-GŘ HZS ČR. Bližší informace k vyplňování jednotlivých částí zpráv jsou pak uvedeny v Návodu vyplňování zpráv.

Na úrovni PORT.ALL jsou uživatelé schopni vyplnit (dílčí)zprávu o zásahu, přičemž rozlišení, zda-li se jedná o (dílčí)zprávu o zásahu nebo zprávu o činnosti je v současné době možné pouze v položce „Popis typu“, kde se v úvodu vypíše „ZOČ – co se stalo“.

ECUD – evidenční číslo události

V případech, kdy z jakéhokoli důvodu nemohla být událost do aplikace PORT.ALL zadána přes krajské operační a informační středisko HZS Moravskoslezského kraje (dále jen KOPIS HZS MSK), je možné na straně PORT.ALL zadat novou událost a vygenerovat ji příslušné evidenční číslo události (ECUD). Toto se provede přes tlačítko „Nová ZOZ“ v základním okně přehledu zpráv a následně v detailu ZOZ se klikne na tlačítko „Získat ECUD z kraje“. Tímto je události vygenerováno jedinečné ECUD v rámci informačního systému HZS Moravskoslezského kraje a zároveň také PORT.ALL.


Vyplňování časových údajů zasahující jednotky PO

Časové údaje zásahu (ostatní činnosti) jednotky PO musí na sebe chronologicky navazovat, a to vč. časových údajů jednotlivé zasahující techniky (hlavní i pomocné).

Od července 2017 již není nutné pro korektní uzavření zprávy vyplňovat čas „Vyhlášení poplachu“, pokud nedošlo k vyhlášení poplachu jednotce KOPIS HZS MSK.


Velitel JPO

V položce „Velitel JPO“ je předvyplněno jméno velitele jednotky (funkce v rámci jednotky). Toto je nutné změnit, pokud jednotce v místě zásahu velel jiný velitel, než je předvyplněný.


Vzdálenost

Do položky „Vzdálenost“ na kartě „Základní údaje“ se doplní vzdálenost v kilometrech, jakou měla jednotka z místa dislokace do místa zásahu (ostatní činnosti). Nejedná se o celkový počet kilometrů ujetých např. jedním ze zasahujících vozidel.


Účel (druh) objektu, prostor vzniku, majitel, uživatel

Do těchto položek na kartě „Základní údaje“ se doplní účel druhu objektu (např. rodinný domek, komunikace v obci), prostor vzniku (např. půdy, střechy, obvodové zdi /zateplení/) a dále pak, pokud je známo, příjmení a jméno majitele, resp. uživatele objektu.


Počet zásahů

Velice důležitou informací v rámci vyplněné zprávy je počet zásahů. Do této položky se uvede skutečný počet zásahů, který jednotka provedla u dané události. Toto se využívá například při zjednodušené evidenci vícenásobných zásahů u větrných smrští, kdy jednotka přejíždí z místa na místo a provádí odklízení spadlých stromů. Dá se říci, že co adresní bod, to zásah. Další možností tohoto způsobu vyplnění je případ, kdy jednotka zasahuje v čase T1 na místě události, pak je odvolána např. zpět na základnu a následně v čase T2 je na místo opětovně povolána. Příkladem může být zásah u dopravní nehody, kdy po provedení záchranných prací (zásah č. 1) je jednotka odvolána zpět na základnu a po 3 hodinách je povolána k provedení likvidačních prací (zásah č. 2).


Hlavní a pomocná technika

Na kartě „Technika“ se vyplní hlavní a pomocná technika jednotky, která u události zasahovala a následně se vyplní osádka (obsluha). Osádka se u každé techniky vyplňuje v pořadí strojník, velitel, ostatní členové.


Ochranné prostředky

Na kartě „Ochranné prostředky“ je nutné si uvědomit, které pomocné prostředky odpovídající číselníkovému typu jednotliví zasahující členové jednotky použili. Je rovněž nutné si uvědomit, zda-li dané prostředky spadají do např. chemické služby a jsou zavedeny v příslušné evidenci jednotky (modul Prostředky) a je možno vyplnit v části „Ochranné prostředky z katalogu“, nebo dané prostředky nejsou mezi evidovanými prostředky a je nutné je vyplnit v části „Ochranné prostředky ručně“.


Zranění, zachránění, evakuovaní, usmrcení

Na kartě „Zranění + Evak.“ je možné vyplnit informace o „postižených“ osobách u události. Je možno vyplnit jak záznamy o zranění členů jednotky, tak o zranění ostatních (civilních) osob, přičemž způsob a pravidla popisuje pokyn k SSU.


Popis zásahu

To textové části na kartě „Popis zásahu“ uvede velitel jednotky veškeré podstatné informace o situaci na místě události (v případě ZOZ) a činnosti jednotky (DZOZ) a to takovým způsobem, aby bylo zřejmé, co se na místě události dělo, jakou činnost jednotka prováděla apod.


Uložení, uzavření a exportování zprávy

Při vypisování každé zprávy je vhodné provádět průběžné ukládání doplněných informací. Po vyplnění zprávy je nutné tuto nejprve uzavřít přes tlačítko „Uzavřít ZOZ“ a následně v seznamu ZOZ „Exportovat na kraj“.

vytisknout  e-mailem