HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Port.All pro jednotky SDH obcí

Informace k webové aplikaci PORT.ALL určené výkonným jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí se zaměřením na jednotky dislokované v Moravskoslezském kraji. 

Lidé

V rámci evidence osob je velmi důležité dodržovat určité zásady. Při jejich nedodržení totiž může dojít k přenesení chybných informací až do systému příslušného HZS kraje a způsobit tak např. vyrozumívání chybných osob při vyhlašování poplachů jednotce.

Menu_Lide.JPG

Členství v jednotce, nová osoba v evidenci PORT.ALL

  1. Nová osoba, která nikdy nebyla v evidenci jednotky na PORT.ALL - přidání provedeme v základní nabídce pomocí stisku tlačítka "Nová".
  2. Osoba, která v jednotce končí a je předpoklad, že nikdy už nebude jejím členem (např. z důvodu úmrtí) - osobu je možné "Zneplatnit".
  3. Osoba, která končí svou činnost v jednotce, ale je do budoucna předpoklad, že svou činnost obnoví - osobě pouze odebereme "Funkci" v detailech osoby (položka nebude vyplněna).
  4. Osoba, která končí svou činnost v jednotce natrvalo, ale je žádoucí, aby i nadale měla přístup do PORT.ALL - osobě pouze odebereme "Funkci" v detailech osoby (položka nebude vyplněna).

Uživatel nikdy nesmí provést to, že nového člena jednotky zavede přepsáním položek osoby, která svou činnost v jednotce ukončila (přepsáním údajů). Vždy se musí postupovat dle výše uvedených možností !!!


Funkce

Pokud osoba zastává funkci v jednotce, pak je tuto nutné vyplnit (Velitel jednotky, Velitel družstva, Strojník, Hasič).
Pokud se jedná o osobu, která se na výkon funkce v jednotce připravuje, ale zatím nemá provedenou potřebnou odbornou přípravu, pak zvolíme možnost "Neurčeno".

Pokud se jedná o osobu, která nezastává jakoukoli funkci v jednotce, pak tato položka NENÍ VYPLNĚNA.


Adresa

Adresu trvalého bydliště osoby vyplňujeme tak, abychom pokud možno využili vyplnění položky "Č.dom. z reg". Tato položka adresy vychází z platného registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).


Kontakty

Telefony
V případě evidence telefonních čísel je nutné zvolit tzv. preferenci pro hlas a preferenci pro SMS. Správné nastavení těchto parametrů u daných telefonních čísel zabezpečí při vyhlášení poplachu jednotce zaslání informací na správná (požadovaná) telefonní čísla.

V případech, kdy má osoba uvedena více telefonních čísel, je nutné nastavit, na které telefonní číslo má vyrozumívací systém HZS kraje provést poplachové volání (AMDS) a na které zaslat poplachovou SMS. Je možné kombinovat, na které telefonní číslo bude vyrozumívací systém HZS kraje volat a na které bude zasílat SMS, přičemž na úrovni PORT.ALL nelze nastavit, volání a zasílání SMS na 2 různá telefonní čísla zároveň.

Emaily
Vyplněním této položky je zabezpečeno např. automatické vyrozumění osoby o vyhlášení poplachu jednotce (viz také "Automatická akce - Vyhlášení poplachu").


Priorita vyrozumívání

Priorita vyrozumívání má zásadní vliv na pořadí, ve kterém jsou jednotliví členové jednotky vyrozumívání při vyhlášení poplachu - zejména při poplachovém volaní pomocí služby AMDS (nově IVR).

Snížení nebo zvýšení priority vyrozumívání provede uživatel klikáním na příslušné tlačítko v základní nabídce evidence osob.
Aby došlo k přenesení nastaveného pořadí i do informačního systému HZS kraje, je nutné tyto změny "Exportovat" - zvolením volby v základní nabídce evidence osob "Exportovat / Priority vyrozumění".

Poslední aktulizace:  11. 9. 2017

vytisknout  e-mailem