HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Orgány krizového řízení, dokumentace

Dokumentace v krizovém řízení

1. Krizový plán kraje a krizový plán obce s rozšířenou působností

Krizový plán kraje a krizový plán obce s rozšířenou působností (ORP) je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty.
Je zpracováván, aktualizován a ověřován mimo období hrozby vzniku KS  příslušnými orgány krizového řízení v rozsahu  vycházejícím z jejich věcné působnosti.

Základní informace o krizovém plánu kraje a ORP

  • skládá ze základní, operativní a pomocné části
  • zpracovává hasičský záchranný sbor kraje
  • krizový plán kraje schvaluje hejtman kraje, krizový plán ORP schvaluje starosta ORP

Náležitosti a způsob zpracování krizového plánu kraje a ORP stanovuje Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Obsahové vymezení náležitostí a další podrobnosti související se zpracováním krizového plánu kraje a ORP upravuje  Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

 
Krizový plán Olomouckého kraje
Krizový plán Olomouckého kraje je zpracován k plánování a řízení postupu složek integrovaného záchranného systému a je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady, právnické a podnikající fyzické osoby  a fyzické osoby, nacházející se nebo provozující podnikatelskou činnost na území Olomouckého kraje.
Struktura Krizového plánu Olomouckého kraje viz. pdf


2. Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti právnické nebo podnikající fyzické osoby

Plán krizové připravenosti je plánovacím dokumentem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která zajišťuje plnění opatření vyplývajících z krizového plánu kraje nebo obce s rozšířenou působností a územního správního úřadu podle § 24c krizového zákona.

Je nástrojem k zajištění připravenosti právnické nebo podnikající fyzické osoby na krizové situace, které mohou ohrozit plnění opatření vyplývajících z krizového plánu. Dále dokument obsahuje postupy k realizaci opatření vyplývajících z krizového plánu za krizové situace.


Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury

Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury je plánovacím dokumentem subjektu kritické infrastruktury. Je nástrojem k zajištění připravenosti subjektu kritické infrastruktury na krizové situace, které mohou ohrozit funkci prvku kritické infrastruktury.

Náležitosti a způsob zpracování krizového plánu kraje a ORP stanovuje Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obsahové vymezení náležitostí a další podrobnosti související se zpracováním plánu krizové připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.


 

vytisknout  e-mailem