HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej trvale nepotřebného nemovitého majetku

Rodinný dům - Praha - Malešice, Kampanova 177/5  

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

se sídlem Sokolská 62, 121 24 Praha 2, IČ: 70 88 62 88

vyhlašuje dne 23. 2. 2016

 

výběrové řízení na odprodej nemovitých věcí v k.ú. Malešice, obec Praha, okres Hl. m. Praha  (č.j. HSAA – 2218-1/2016) - odprodej trvale nepotřebného nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

 

 

Předmětem odprodeje jsou nemovité věci zapsané na LV č. 2740 pro katastrální území Malešice, obec Praha, okres Hl. m. Praha.

 

Konkrétně se jedná o následující nemovité věci:

 

  • pozemek parc. číslo 596, o výměře 156m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 177,
  • pozemek parc. číslo 597, o výměře 300m2 – zahrada,

 

 

vše v katastrálním území Malešice, obci Praha, okres hl. m. Praha, na adrese Kampánova 177/5, 108 00 Praha10 (dále jen „odprodávané nemovitosti“).

                                                                      

Minimální kupní cena : 6.707.290,- Kč.

 

Bližší podmínky výběrového řízení, návrh kupní smlouvy, vzor prohlášení účastníka výběrového řízení, LV, snímek katastrální mapy a znalecký posudek viz přílohy – formát .pdf.

 

Nabídky budou přijímány nejpozději do 1500 hod dne 24. 3. 2016, na kontaktní adrese vyhlašovatele: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24, Praha 2.

 

Kontaktní osoba :

Andrea Laušmanová, email: andrea.lausmanova@hzspraha.cz , tel. číslo 950 850 330.

vytisknout  e-mailem