Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ODDĚLENÍ CIVILNÍ NOUZOVÉ PŘIPRAVENOSTI

Oddělení civilní nouzové připravenosti (CNP) se kromě bilaterálních vztahů s ostatními členskými státy zaměřuje na rozvoj spolupráce s mezinárodními organizacemi zejména v rámci Evropské unie a NATO. V rámci Evropské unie je tato spolupráce řešena mechanismem civilní ochrany Unie, jehož obecným cílem je posilovat spolupráci mezi Unií a členskými státy a usnadňovat koordinaci v oblasti civilní ochrany, s cílem zlepšit účinnost systémů pro předcházení přírodním a člověkem způsobeným katastrofám, připravenost a odezvu na ně.
 
Stěžejními prvky mechanismu civilní ochrany Unie jsou středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) a společný komunikační a informační systém pro mimořádné události (CECIS), díky nimž lze operativně koordinovat a komunikovat poptávanou a nabízenou pomoc a zároveň řešit logistiku této pomoci. Hlavním nástrojem mechanismu civilní ochrany Unie jsou evropské kapacity pro odezvu na mimořádné události (EERC), které se budou sestávat z dobrovolného souboru předem vyčleněných kapacit členských států pro odezvu a zahrnovat moduly, další kapacity pro odezvu a odborníky. 
 
Oddělení CNP také zabezpečuje spolupráci s ostatními mezinárodními organizacemi (UN – OCHA, AGEE, UNEP, OBSE, SEI, V4, atd.) v oblastech souvisejících s civilním nouzovým plánováním a civilní ochranou.
 
Kromě toho plní oddělení CNP funkci sekretariátu Výboru pro civilní nouzové plánování (dále jen ''VCNP''), který je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro oblast civilního nouzového plánování a pro koordinaci a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu. Výkon funkce sekretariátu VCNP v rámci oddělení CNP spočívá v zabezpečení administrativní a organizační přípravy a průběhu jednotlivých jednání VCNP. Dále odpovídá za zpracování výstupních materiálů z každého jednání VCNP, sleduje a vyhodnocuje plnění závěrů ze schůzí, připravuje a zpracovává zprávy o činnosti VCNP za kalendářní rok, ve spolupráci se členy VCNP sestavuje návrh ročního plánu tohoto výboru a podílí se na koordinaci činností ústředních správních úřadů při zabezpečení úkolů civilního nouzového plánování v ČR. 

vytisknout  e-mailem